Bohužel mám osobní zkušenost se šikanou v práci. Nečekej ale ode mě stížnosti na bývalé zaměstnání, radu psychologa ani právníka, i když s odborníky jsem svou situaci konzultovala. Ber to jako radu mentorky, která si touto situací prošla před tebou. Není to něco, na co jsem pyšná, ale aspoň už vím, co dělat, když tě v práci šikanuje šéf nebo kolega a jak se z toho oklepat.

Jak to vypadá, když tě v práci šikanuje šéf nebo kolega?

Šikana na pracovišti, také známá jako mobbing nebo bossing, zahrnuje opakované, záměrné a nepřiměřené chování nadřízeného nebo kolegů. Šikana v práci je často nenápadná a obvykle se postupně stupňuje. Představuje urážení, zastrašování, ponižování nebo omezování tvých práv. Velmi typické je přitom stejně jako v jiných toxických vztazích opakované nerespektování tvých hranic a tvého „Ne“, když se ti takové chování nelíbí.

Některé znaky, které naznačují, že by mohlo docházet ke šikaně na pracovišti, zahrnují:

 • Verbální nebo neverbální ponižování, zesměšňování, šíření pomluv, urážlivé poznámky a gesta.
 • Izolace, ignorace v týmu a vyloučení z důležitých rozhodovacích procesů nebo společenských událostí.
 • Záměrné přetěžování, tlak na pravidelné přesčasy, práci o víkendech, zadávání úkolů neúměrných tvým schopnostem a zkušenostem.
 • Nepřiměřená kontrola a mikromanagement, sledování a dohled nad pracovníkem klidně i mimo pracovní dobu.
 • Diskriminace založena na rase, věku, pohlaví, náboženství, sexuální orientaci nebo jiných osobních charakteristikách.
 • Fyzické i sexuální násilí, obtěžování nebo vyhrožování.

Jak šikaně v práci zaměstnavatelé předcházejí?

Práce by měla být místem, kde se lidé setkávají, respektují, spolupracují a podporují se navzájem k dosažení společného profesního cíle. Bohužel je ale stále poměrně časté, že pracovní prostředí není zcela ideální a ve firmě nebo v týmu panuje toxická kultura, která je skvělým podhoubím pro vznik šikany. Šikana v práci je závažný problém, který si zaslouží zvýšenou pozornost a snahu celé společnosti zabránit.

Mnoho zaměstnavatelů zavádí například tato opatření s cílem šikaně na pracovišti předejít:

 • Vydávají jasná pravidla, která zakazují šikanu v práci a diskriminaci.
 • Zaměstnanci jsou vzdělávání v rozpoznání šikany, obeznámeni s interními pravidly a s postupy nahlášení.
 • Ve firmě panuje otevřená komunikace, kdy se nikdo nebojí hovořit o problémech nebo obavách a má důvěru, že bude vyslyšen.
 • Existuje anonymní systém pro nahlášení šikany v práci, který může pomoci cítit se bezpečněji při hlášení problému.
 • Vedení firmy bere šikanu v práci vážně, jedná s ní odpovídajícím způsobem a snaží se sjednat nápravu.

Jaké jsou důsledky šikany v práci na její oběť?

Šikana v práci má mnoho negativních důsledků, které jsou často dlouhodobé a mají vážný dopad na zaměstnance i samotnou organizaci.

 • Snížená pracovní výkonnost: Soustředíš se víc na zvládání situace než na plnění pracovních povinností. Klesá tvá motivace, sebevědomí a zvyšuje se nejistota, což vede ke snížení tvé produktivity a motivace.
 • Pokles důvěry a rozpad vztahů na pracovišti: Šikana může vést k rozpadu týmové spolupráce a vytváření nepřátelských vztahů mezi dříve spřátelenými zaměstnanci.
 • Znechucení vůči zaměstnavateli, profesi nebo získávání peněz obecně: Můžeš začít zpochybňovat své povolání, způsob výkonu práce a vydělávání peněz. To pravděpodobně povede ke změně tvého zaměstnání, profese nebo zdroji příjmů.
 • Emoční a psychické problémy: Jsi chronicky ve stresu, a to má negativní dopad na tvé duševní zdraví, a to i poté, co práci opustíš. To zahrnuje úzkost, deprese, nespavost a pocit samoty. Přetěžování úkoly navíc rychle vede k syndromu vyhoření, kterým jsem si prošla.
 • Zdravotní problémy: Stres způsobený šikanou může mít také fyzické důsledky, jako jsou bolesti hlavy, trávicí problémy, svalové napětí a oslabená imunita. Pokud situace trvá dlouho, můžou se jako u mě dostavit chronické zdravotní potíže.

Pokud máš pocit, že tebe nebo někoho v tvém okolí šikanuje šéf nebo kolega, podívej se na mé tipy založené na mé zkušenosti i zkušenosti z práce s klienty, co v takové situaci dělat.

Má zkušenost se šikanou v práci. Co dělat, když tě šikanuje šéf nebo kolega?

Co ze zkušenosti dělat, když tě šikanuje šéf nebo kolega?

Obojí je nepříjemné, extrémně stresující a emočně náročné. Pokud tě šikanuje kolega, máš šanci, že ti situaci pomůže vyřešit tvůj šéf. Pokud tě šikanuje tvůj šéf, může to být ještě složitější, jelikož on je tou autoritou a má nad tebou větší formální moc.

V každém případě je nezbytné tuto situaci co nejdřív řešit.

1. Uvědom si, že tě šikanuje šéf nebo kolega

Prvním krokem je vůbec rozpoznat a přijmout skutečnost, že se stáváš obětí šikany v práci. Pamatuj, že nemusíš toto zneužívání snášet mlčky ani ho nemusíš snášet vůbec. Máš právo na respekt a bezpečí v práci. Nenechej se příliš definovat rolí oběti. Dej si pozor na to, že čím víc a déle se s rolí oběti ztotožníš, tím zranitelnější budeš i v jiných oblastech života.

2. Promluv si o situaci se šéfem nebo kolegou a dej mu zpětnou vazbu

Toto je těžké, ale nutné! Bez toho aniž bys útočníka konfrontovala, nezjistíš, jestli skutečně jde o šikanu v práci nebo velmi nepříjemné nedorozumění (způsobené např. kulturním rozdílem).  Seber odvahu a naplánuj schůzku nebo mu napiš email. Popiš, jak tě jeho chování ovlivňuje. Požádej o opatření, aby se situace vyřešila. Respektuj jeho pohled na věc a názor. Pokud to nepomůže, dej najevo, že si budeš stěžovat výš. Buď profesionální, věcná a vyvaruj se emocí.

3. Hledej perspektivu svého nadřízeného nebo jiného seniorního kolegy

O své situaci mluv s lidmi, kteří ti mohou poskytnout svůj názor nebo pomoct situaci vyřešit. Hledej oporu u svých blízkých. Pokud je útočníkem kolega a váš rozhovor byl k ničemu, obrať se na svého nadřízeného a požádej o pomoc. Pokud je jím nadřízený, najdi si mentora nebo se obrať na zkušené kolegy, kterým věříš a kteří ti mohou poradit nebo se tě zastat

4. Dokumentuj veškeré incidenty a sbírej důkazy o šikaně v práci

Ukládej si důkazy o šikaně v práci, jako jsou e-maily, zvukové záznamy, textové zprávy nebo svědectví kolegů, kteří byli svědky nebo byli také šikanováni. Tyto důkazy mohou být klíčové, když budeš hlásit situaci dál nebo případně využiješ právních kroků.

5. Zjisti si, jaká jsou firemní pravidla a postupy, když tě šikanuje šéf nebo kolega

Máte nějaká interní pravidla a předpisy? Firemní odbory zaměstnanců, ombudsmana, personální oddělení nebo anonymní linku, kam to můžeš nahlásit? Jak firma obvykle postupuje v případě, když tě šikanuje šéf nebo kolega? Jsou postupy používané i v praxi, dokáže chránit oběť šikany? Zjisti, zda má vaše firma anonymní systém na nahlášení šikany, který je ze zákona povinný u zaměstnavatelů nad 250 (v roce 2024 nad 50) zaměstnanců.

6. Využij firemní postupy a šikanu v práci ohlas v rámci firmy výš

Tento krok zní asi děsivě, obzvlášť, když šikana probíhá dlouhodobě a tvé sebevědomí je na dně. Přinejmenším si stěžuj přímým nadřízeným dotyčného nebo personálnímu oddělení. Pokud se bojíš následků, pošli svou stížnost alespoň před odchodem ze zaměstnání. Dokážeš tak sama sobě, že se za sebe umíš postavit a nenechat si ubližovat bez následků.

7. Pečuj o sebe a říkej si o (odbornou) pomoc

Když už práce nestojí za nic, snaž si užít chvilky mimo práci. Dodržuj pevné hranice osmihodinové pracovní doby. Dělej to, co tě baví, trav čas s lidmi, které máš ráda. Věnuj se o to víc péči o sebe, zvyšování své psychické odolnosti a sebevědomí. Vyhledej pomoc koučů, psychologů, lékařů nebo právníků, kteří ti na míru poradí, co dělat pro ochranu tvého zdraví a práva na ochranu tvé osobnosti. Šikanou v práci se také zabývá nezávislá organizace Mobbing Free Institute, kde můžeš najít podporu a další informace.

8. Dle mé zkušenosti šikana v práci dříve či později vede ke změně zaměstnání

Pokud interní postupy nepomůžou, nebo se jich rozhodneš nevyužít a situace se nelepší, zvaž změnu zaměstnání. Uvědom si už na začátku, že odejít můžeš vždycky, že tě v té práci nikdo nedrží a že jiné zaměstnání si najdeš. I kdyby to mělo chvíli trvat, tak za tvé zdraví a pohodu žádná práce ani peníze nestojí.

Jak ti můžu pomoct, když tě šikanuje šéf nebo kolega?

Jak ti můžu pomoct, když tě šikanuje šéf nebo kolega?

Šikana v práci je citlivé téma, o kterém se těžko mluví, ale je potřeba ho brát opravdu vážně. Má destruktivní vliv nejen na její oběť, ale také na celé pracovní prostředí. Dle všeho s ní má zkušenost každý desáty zaměstnanec (Zdroj: Měšec.cz).

Jelikož jsem si touto situací prošla a vyzkoušela jsem všechny kroky uvedené v tomto článku, pomohlo mi to celou situaci lépe zpracovat. Je to zkušenost, díky které už nejsem stejná, ale která mi pomohla vzít svůj život pevně do svých rukou a vymanit se z role oběti i v ostatních oblastech života. Díky tomu teď podnikám a dělám práci, ve které vidím smysl a své poslání

Tím, že se o šikaně v práci nebojím s klienty otevřeně mluvit, můžu podpořit i ostatní oběti šikany formou koučinku a hlavně empatického mentoringu. Stejně tak mám tipy na šikovné právníky a další profesionály, kteří ti pomůžou postavit se znovu na nohy.

Pokud se tě toto téma týká, domluv si nezávaznou schůzku zdarma.

Bylo by krásné, kdyby šikana neexistovala. Žijeme ale v reálném, ne ideálním světě. Pevně věřím, že dokud se oběti šikany nezačnou bránit a společnost je v tom nebude podporovat, vždycky se najde někdo, kdo to zkusí.

Ráda bych jednou žila ve světě, který podporuje respekt, empatii a soucit mezi lidmi.
A kde šikana v práci, ve škole ani jinde nemá místo!

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si zarezervuješ nezávaznou schůzku. Během 30 minut probereme, co tě zajímá.