Trápí tě pocit nedostatečnosti a myšlenka „Nejsem dost dobrá“? Možná za tím bude imposter syndrom, také známý jako syndrom podvodníka, kdy se cítíš jako podvodník, i když se ti daří a ostatní tě chválí. Je to psychologický stav, který postihuje až 20% z nás bez ohledu na naše úspěchy a schopnosti.

Poprvé na něj poukázaly v 70.letech 20. století psycholožky Pauline Clance a Suzanne Imes. Původně jej sledovaly u profesně úspěšných žen v akademickém prostoru. Následně se zjistilo, že jím trpí i nemalé procento mužů, jen o něm tolik nemluví.

Syndromem podvodníka jsem trpěla dříve i já. Do svého posledního zaměstnání jsem nastoupila jako juniorní člen týmu s asi o pět let méně zkušenostmi něž měli všichni ostatní. Chtěla jsem se učit, ale zároveň jsem cítila silnou potřebu se osvědčit a dokázat, že na to mám. Práce byla skvělá kariérní příležitost a já chtěla obstát. Pracovala jsem hodně, dostávala skvělé zpětné vazby a mířila nahoru, ale vedle kolegů jsem se cítila jako podvodník a hlavou mi stále jely myšlenky typu „Nejsem dost.“ „Na tuto práci nemám“, „Co když se na to přijde?“. To v kombinaci s tlakem zvenku u mě vedlo až nakonec k silnému syndromu vyhoření.

Co je to imposter syndrom neboli syndrom podvodníka?

Lidé s imposter syndromem se neustále cítí jako podvodníci a myslí si, že všichni kolem jsou schopnější než oni.

 • Bojí se, že budou prozrazeni nebo odhaleni jako nekompetentní nebo nedostateční.

 • Mají problém říct si o pomoc, jelikož by to mohl být projev vlastní slabosti.

 • Bojí se neúspěchu. Když se jim něco podaří, radost prožívají jen na krátkou chvíli a pak se vrátí známý pocit nepatřičnosti, strachu a viny.

 • Cítí, že si nezaslouží své úspěchy, nedokážou je přijmout za své a místo toho je odmítají.

 • Mají problém přijímat uznání a pochvalu za svou práci, ačkoliv po ní touží.

 • Chybí jim zdravá sebedůvěra, popírají své kvality a soustředí se hlavně na své nedostatky.

 • Navzdory důkazům mají pocit, že to všechno byla jen šťastná náhoda nebo omyl.

Nejedná se o nemoc, úzkost ani o nedostatek sebevědomí (ačkoliv ho mohou doprovázet). Je to určitý vzorec uvažování o sobě samé, který narušuje psychickou pohodu a kvalitu života. Navíc nás automaticky staví do slabé pozice a jsme tak náchylnější k ponižování i ze strany ostatních nebo v extrémním případě až k šikaně.

Koho často postihuje imposter syndrom? Kdo se cítí jako podvodník?

Syndrom podvodníka se často vyskytuje u lidí, kteří jsou ve skutečnosti velmi úspěšní a mají vynikající schopnosti, ale oni to tak nevnímají. 

 • Perfekcionisti, kteří si nastavují velmi vysoké cíle. Při jejich nedosažení se trápí a pochybují o sobě. Často hodnotí úspěch na základě prvního pokusu. Ale když se to povede, mají pocit, že to mohlo být lepší. 
 • Workoholici, kteří se tlačí ke stále větším výkonům, aby se vyrovnali ostatním a získali ocenění. To může vést k problémům ve vztazích a s duševním zdravím.
 • Hodné holky, které se snaží o nemožné, a to zavděčit se a zalíbit všem okolo. To způsobuje konflikt mezi jejich jednáním a reakcí (uznáním) okolí a snižuje jejich sebehodnotu.
 • Experti, kteří odvozují svou hodnotu od svých znalostí a dovedností. Bojí se, že by je mohl někdo vnímat jako nevzdělané nebo nezkušené. Neustále se proto učí a vyhledávají informace, což je vlastně zástěrka a forma prokrastinace.

Kde se vzal imposter syndrom? Proč se cítím jako podvodník?

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k rozvoji imposter syndromu. Mezi ně patří vysoká očekávání (vlastní nebo z okolí), nízké sebevědomí a předchozí selhání.

Většina z nich má ale nějakou spojitost s dětstvím a tím, jak byl člověk v dětství rodiči hodnocen. To může v dospělosti vést k narušení toho, jak hodnotíme sami sebe a proč se nám hlavou honí myšlenka „Nejsem dost dobrá.“

Pokud jsme byli chváleni příliš, i když to nebylo opodstatněné, můžeme v dospělosti narazit na realitu nebo dělat cokoliv, abychom si pochvalu opět získali. Stejně tak, pokud jsme byli příliš kritizování, máme tendenci kritizovat sami sebe a hledat na sobě chyby i v dospělosti.

Obvykle totiž věty, které se nám o sobě v dospělosti honí hlavou, v dětství pronášel někdo jiný. 

7 tipů, jak překonat imposter syndrom (syndrom podvodníka) a přesvědčení "Nejsem dost dobrá"

7 tipů, jak překonat imposter syndrom (syndrom podvodníka) a cítit se „Dost dobrá“

Imposter syndrom je reálný a rozšířený problém, který umí potrápit. Dokáže způsobit nejen problémy v životě, ale při jeho neřešení i vážnější duševní potíže.

Hlas podvodníka a s ním spojený pocit nedostatečnosti může být velmi silný a hluboce zakořeněný. Práce na sobě a postupné tlumení síly tohoto hlasu vyžaduje čas a trpělivost.

Vyzkoušej několik tipů, jak překonat imposter syndrom a cítit se „Dost dobrá“, které mohou být velmi nápomocné.

1. Uvěř svým schopnostem a úspěchům

Poznej lépe sama sebe a věnuj se seberozvoji. Zamysli se nad tím, jaké jsou tvé silné stránky, schopnosti a co všechno se ti v životě povedlo. Zkus si to sepsat třeba do deníku a občas si ho přečti. Podívej se na ně očima své nejlepší kamarádky. Uvědom si, že imposter syndrom a to, že se cítíš jako podvodník, nejsou založené na reálném podkladu a že máš co světu přinést.

2. Místo srovnávání s ostatními, přijmi sama sebe

Přijmi, že nikdo není dokonalý a každý máme chyby. Tvé chyby nejsou o nic horší nebo lepší než chyby ostatních. Nesrovnávej se za žádnou cenu a zaměř se na sebe. Uč se přijmout sama sebe taková, jaká jsi, respektovat to a být k sobě laskavější.

3. Pracuj na svém sebevědomí a sebedůvěře

Ačkoliv je to kvůli syndromu podvodníka těžké, uvědom si, že svou hodnotu nemůžeš dokázat, vydřít ani se k ní dopracovat. Sebevědomí a sebedůvěru lze pouze postupně posilovat. Věnuj čas péči o sebe. Hledej aktivity, které ti přinášejí radost a naplňují tě. Vzdělávej se, zkoušej nové věci a pracuj i na postoji svého těla, aby přestal odrážet myšlenku „Nejsem dost dobrá.“  

4. Snaž se změnit své myšlení z „Nejsem dost dobrá.“ na „Jsem vždycky dost!“

Teď už víš, že imposter syndrom je způsobený nejspíš tím, jak tě hodnotili v dětství. Chceš sama sebe takto hodnotit taky? Co by chtělo slyšet dítě v tobě? Zkus přehodnotit negativní myšlení a odhalit limitující vzorce. Zaměřuj se na pozitivní aspekty, svou zásluhu, úsilí a schopnosti. Uč se životnímu optimismu nebo uprdelismu.

5. Nastav si realistická očekávání 

Chtít příliš mnoho, příliš rychle jen posiluje pocit nedostatečnosti a imposter syndrom. Namísto kopírování očekávání ostatních se zaměř na své vlastní možnosti. Stanov si reálné cíle a sleduj, jak se učíš směrem k jejich dosažení. Nesnaž se být někým jiným, radši usiluj o to být sama sebou. Každý máme svou cestu, své výzvy a překážky. Některé věci potřebují prostě čas a úsilí.

6. Nauč se přijímat pochvaly, řekni jen „Děkuji“

Všímej si, jak reaguješ, když tě někdo pochválí nebo řekne o tobě něco hezkého. Potěší tě to? Cítíš tlak? Ani si ji nevšimneš a mávneš nad ní rukou? Nebo ji snad hned vyvracíš? Co kdybys místo toho zkusila říkat prostě „Díky.“ A konečně si užila radost a pozitivní energii, která bývá v pochvale obsažená?

6. Mluv o syndromu podvodníka s ostatními

Hledej podporu od lidí, kterým důvěřuješ a kteří tě vyslechnou, jako jsou přátelé, rodina nebo kouč. Komunikace o svých pocitech, myšlenkách a obavách ti může pomoct získat novou perspektivu a porozumění, a tak imposter syndrom překonat. Možná tě pak překvapí, kolik lidí to má podobně a v duchu si říká „Nejsem dost dobrá.“

Jak ti pomůže koučink překonat imposter syndrom (syndrom podvodníka) a přesvědčení "Nejsem dost dobrá"?

Jak ti pomůže koučink překonat imposter syndrom?

Jako podvodník se můžou cítit jak studenti, tak i zkušení experti. Je důležité si uvědomit, že je založen na zkresleném vnímání sebe sama a že existují strategie, jak překonat imposter syndrom. Hledání podpory od lidí kolem sebe a přijetí vlastní hodnoty může vést ke zvládnutí tohoto stavu a dosažení vyšší sebedůvěry a celkové životní spokojenosti.

Pokud cítíš, že syndrom podvodníka má zásadní vliv na tvůj život, zvaž možnost individuální terapie nebo koučink. Díky tomu se totiž naučíš efektivní strategie pro to, jak překonat imposter syndrom, změníš svůj vnitřní monolog, zbavíš se přesvědčení „Nejsem dost dobrá“ a zapracuješ na přijetí sama sebe. Budeš mít po ruce odborníka, který tě tím provede a podpoří a díky tomu urychlí celý proces.

Jaké by to bylo navždy skoncovat s importér syndromem a tím, že se cítíš jako podvodník, umět se ocenit za své úspěchy a říkat si „Jsem vždycky dost!“?

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si zarezervuješ nezávaznou schůzku. Během 30 minut probereme, co tě zajímá.