Mnoho z nás se obává, že tím, že požádáme o pomoc a projevíme svou zranitelnost, ukážeme slabost. Nicméně je důležité si uvědomit, že je to naopak výrazem síly a vlastní moudrosti. Jinak se totiž může stát, že budeme na všechno sami.

V mém článku o vědomé a asertivní komunikaci píšu, že správná komunikace je klíčem ke kvalitním mezilidským vztahům nejen v osobním, ale i v pracovní životě. Mnohdy se ocitáme v situacích, kdy je třeba vyjádřit své potřeby, sdělit svá přání nebo jednoduše požádat o pomoc, a ono nám to prostě nejde… cítíme bloky, nevíme jak na to nebo se bojíme, že druhou stranu naštveme. Není vůbec snadné najít rovnováhu mezi vyjádřením vlastních potřeb a vzorci chování, které jsou v nás často velmi silně zakódované.

V tomto článku se tedy zaměříme na to, jak efektivně vyjádřit své potřeby a žádat o pomoc bez špatného pocitu a nedorozumění.

1. Abys mohla vyjádřit své potřeby, potřebuješ si je nejdřív uvědomit

Než požádáš o pomoc nebo vyjádříš své potřeby, potřebuješ mít jasno v tom, co skutečně chceš. Udělej si čas na sebereflexi, přemýšlej o svých emocích, fyzických potřebách a cílech. Čím přesněji si uvědomíš, co potřebuješ, tím snazší bude tuto potřebu komunikovat ostatním.

2. Komunikuj otevřeně, jasně a srozumitelně, co chceš a potřebuješ

Buď otevřená a upřímná. Lidé jsou ochotnější, když cítí, že jim byla poskytnuta pravdivá a přímá informace. Při vyjádření svých potřeb se snaž mluvit jasně a srozumitelně. Používej konkrétní výrazy a vyhýbej se obecným a složitým frázím. Pokud máš nějaké důvody nebo motivaci za tím, co chceš, řekni to nahlas. To usnadní druhému ti lépe vyjít vstříc.

Příklad: „Mohl(a) bys mi prosím pomoct s přečtením a opravou mého životopisu? Tvůj názor je pro mě velmi přínosný.“

3. Buď sebevědomá a případnou aroganci nahraď pokorouAsertivní komunikace vyžaduje sebevědomé vyjádření potřeb, ale zároveň je důležité zachovat pokoru. Zbav se strachu z možných reakcí a respektuj názory ostatních. Přijímání názorů a zpětné vazby od druhých totiž posiluje kvalitu vzájemné komunikace.

Příklad: „Věřím, že je pro nás všechny důležité, abychom mohli otevřeně mluvit o tom, co od sebe navzájem potřebujeme.“

4. Respektuj možnosti druhé osoby a zvol správný čas a místo

Vyber si vhodný čas a místo pro konverzaci. Není vhodné žádat o pomoc nebo vyjádřit své potřeby ve chvíli, kdy je druhý zaneprázdněný nebo ve stresu. Není-li to naléhavé, počkej na okamžik, abyste se všichni mohli soustředit. Kromě toho, vyber prostředí, které umožní otevřenou a nekonfliktní diskusi. Respektuj, že nemusí být druhý člověk vždy schopen či ochoten ti pomoci.

Příklad: „Kdy bys měl/a pár minut na to, abych s tebou mohl/a mluvit o něčem důležitém?“

5. Používej věty ve tvaru „Já“ místo „Ty“

Asertivní komunikace klade důraz na používání „Já“ výrazů. To znamená důrazně vyjadřovat své pocity a potřeby, aniž bychom obviňovali, kritizovali nebo hodnotili ostatní. Soustřeď své sdělení sama na sebe, ať ti můžou ostatní lépe porozumět.

Například místo „Nikdy si mě nevšímáš“ zkus „Cítím se opomíjena, když…“

6. Když žádáš o pomoc, připrav se na možnou odpověď, která může být i „Ne“

Někdy může být užitečné předvídat otázky nebo obavy, které by mohli druzí mít ohledně tvých potřeb. Díky tomu jim pak můžeš nabídnout snáz odpověď. Buď otevřená možným reakcím, naslouchej cizím názorům a respektuj jejich perspektivu. Lidé reagují různě a mají různé možnosti. Můžou tě i odmítnout. Pro tebe je důležité i to, že jsi vyjádřila svou potřebu a požádala o pomoc.

7. Buď otevřená diskuzi a hledání řešení

Efektivní komunikace se neomezuje pouze na vyjádření vlastních potřeb, ale také zahrnuje otevřenost pro diskuzi a naslouchání druhým. Když vytvoříš prostor pro dialog, vytvoří se porozumění a zvýší se pravděpodobnost, že tvé potřeby budou respektovány. Diskuze umožňuje nalezení společných řešení, které vyhovují všem. Když narazíš na odpor nebo nepochopení, buď trpělivá a flexibilní a hledej alternativní řešení, které vyhovuje všem.

Příklad: „Mám v plánu změnit způsob, jakým děláme určité věci. Co si o tom myslíš?“

8. Projevuj vděčnost díky „Díky“

Vděčnost podporuje pozitivní atmosféru v komunikaci a zvyšuje pravděpodobnost kladné reakce. A pokud ti druhá osoba pomůže nebo naplní tvé potřeby, dej jí vědět, jak sti toho vážíš. Tím upevníš vzájemnou důvěru.

Příklad: „Děkuji, že mi nasloucháš a respektuješ to, co potřebuji. To pro mě znamená hodně.“

Jak ti koučink pomůže asertivně vyjadřovat své potřeby a žádat o pomoc?

Jak ti koučink pomůže asertivně vyjádřit své potřeby a žádat o pomoc?

Otevřeně říkat, co chceš, potřebuješ a žádat o pomoc není pro všechny snadné. Mnozí z nás cítí blok, když se do takové diskuze máme pustit, máme strach z nepříjemné situace, co kdyby náhodou naše potřeby nebyly vyslyšeny. Někteří neví, jak své potřeby správně formulovat nebo jaké potřeby vlastně mají. Nicméně je to důležitá dovednost pro náš plnohodnotný život a fungující vztahy.

Snažme se spíš budovat mosty a nevytvářet zdi mezi námi a ostatními… ať už jsme v pozici toho, kdo říká, co chce, nebo žádá o pomoc, nebo kdo je žádán. Buďme otevřenější sdílení a spolupráci a oceňujme ty, kteří nám chtějí pomoci nebo kteří si dovolí nás požádat o pomoc. Nabízenou pomoc přijímejme s radostí a vděčností.

Praktikováním postupu v tomto článku můžeme lépe porozumět sobě i druhým, a tím dosáhnout vzájemného respektu a spokojenosti v osobním i profesním životě.

Pokud je to pro tebe těžké a potřebuješ vedení, neváhej si domluvit koučink. Během něj se podíváme na tvé sebevědomí, projdeme principy asertivity a limity, které ti brání vyjádřit své potřeby a žádat o pomoc. Úvodní schůzka je vždy zdarma.

Žádat o pomoc není projevem slabosti, ale síly. Nemusíme přece na vše být samy.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si zarezervuješ nezávaznou schůzku. Během 30 minut probereme, co tě zajímá.