Sebevědomí a sebedůvěra ve vlastní schopnosti jsou důležité kameny úspěchu a celkové životní pohody. Je to vlastní představa o tom, že dokážeš dosáhnout nějakého cíle, zvládnout složitou situaci nebo náročný úkol. Buď si začneš víc věřit a překážku vnímat jako výzvu, která tě posune dál, nebo to vzdáš při první těžkosti. Můžeš se cítit jako podvodník, ale taky můžeš uspět v klidu, rozhodnutí je na tobě. Pokud se přikláníš k druhé možnosti, přečti si tento článek o tom, jak zvýšit sebevědomí a posílit sebedůvěru.

Přestože zní oba pojmy podobně a oba představují důležitou součást naší psychické a emoční pohody, je v nich jemný rozdíl.

Sebevědomí se odráží ve vědomí sebe sama a svých schopností. Je to vnitřní pocit jistoty, který se odvíjí od našich dovedností, úspěchů a zkušeností. Když máme silné sebevědomí, víme, že jsme schopni dosáhnout svých cílů a vyrovnat se s překážkami, které se nám postaví do cesty. Dává nám odvahu vyjít ze své komfortní zóny s otevřeností a optimismem.

Sebedůvěra se soustředí na naši sebehodnotu a schopnost milovat a přijímat sami sebe takové, jací jsme. Je to vnitřní přesvědčení o tom, že jsme hodní lásky, úspěchu a štěstí, bez ohledu na naše chyby, nedostatky a neúspěchy. Když máme silnou sebedůvěru, dokážeme se vyrovnat s kritikou, nejistotou a vnějšími tlaky, aniž bychom ztratili svou vnitřní stabilitu a sebeúctu. Navíc si do života přitáhneme ty správné lidi a také partnery.

Sebevědomí a sebedůvěra se navzájem posilují a společně tvoří základ pro naše úspěchy a spokojenější život. Když věříme ve své schopnosti a cítíme se hodnotní, máme tendenci přitahovat pozitivní situace a lidi do svého života.

Zároveň nám silné sebevědomí a sebedůvěra pomáhají lépe zvládat neúspěchy a překážky, protože víme, že se z nich prostě poučíme a jdeme dál…

Jak si víc věřit, zvýšit sebevědomí a posílit sebedůvěru?

11 tipů, jak si začít víc věřit, zvýšit sebevědomí a posílit sebedůvěru

Mnoho z nás se ptá: „Jak si začít víc věřit?“, „Jak zvýšit sebevědomí?“ a „Jak posílit sebedůvěru?“. Internet se hemží různými tipy, strategiemi a přístupy, které lze vyzkoušet k podpoře našeho sebevědomí a sebedůvěry. Pojďme se podívat na ty z nich, které fungují mně i mým klientům.

1. Poznej lépe sama sebe, ať můžeš zvýšit sebevědomí

Sebeuvědomění je důležitými předpokladem pro sebevědomí a sebedůvěru. Uvědom si své hodnoty, přesvědčení, silné stránky a zájmy. Buď v souladu s tím, kdo jsi, a buď autentická. Vědomí svých schopností a limitů ti umožní přijímat vlastní rozhodnutí, víc si věřit a čelit výzvám s větší jistotou.

2. Přijímej a měj se ráda taková, jaká jsi

Přijímej sebe s láskou a soucitným přístupem. Sebeúcta a sebeláska jsou základem silného sebevědomí a sebedůvěry. Uvědom si, že jsi jedinečná. Přijmi své chyby a nedostatky jako součást života a zaměř se na své pozitivní stránky.

3. Važ si sama sebe a pečuj o sebe

Dej sama sebe na první místo a udělej si čas na péči o sebe. Pečuj o své fyzické, emoční i duševní zdraví, věnuj čas svým zájmům a potřebám. Zdravý životní styl a vyvážený životní rytmus podporují pocit celkové pohody a sebeúcty a vedou k celkové životní harmonii.

4. Stanov si realistické cíle a dosahuj jich krok za krokem

Malé a realistické cíle, jejich postupné dosahování díky novým návykům ti pomůže si víc věřit a zvýšit sebevědomí. Každý úspěch, ať je malý či velký, posiluje sebedůvěru. Postupně zvyšuj náročnost cílů a rozšiřuj své schopnosti. Když si stanovíš cíle, které jsou dosažitelné a měřitelné, můžeš sledovat svůj pokrok a posilovat víru ve vlastní schopnosti. 

5. Udržuj si pozitivní myšlení a oceňuj své úspěchy

Věř ve své schopnosti a přemýšlej o sobě pozitivně a konstruktivně. Všímej si svých myšlenek a vyhýbej se negativnímu sebehodnocení a sebekritice. Radši si vizualizuj, jak uspěješ sebevědomě. Hledej důkazy a příklady, které potvrzují tvou hodnotu. Připomeň si své minulé úspěchy, dosažení cílů a situace, kdy ses s něčím vyrovnala. Uvědom si, jaké dovednosti a schopnosti jsi přitom použila. Díky tomu si začneš víc věřit.

6. Používej pozitivní afirmace posilující sebedůvěru

Často máme tendenci soudit sami sebe, srovnávat se s ostatními a kritizovat se za chyby a nedostatky. Nauč se vnímat a uznávat tento vnitřní hlas, ale dávej pozor, ať neovládne tvé myšlení. Namísto toho k sobě mluv s láskou a přijetím. Opakuj pozitivní afirmace, které posilují sebedůvěru a připomínají tvou hodnotu. Například: „Jsem silná a sebejistá,“ „Dokážu dosáhnout svých cílů,“ „Mám hodnotu a zasloužím si úspěch.“ Opakuj si tyto afirmace pravidelně, zejména před důležitými událostmi nebo výzvami.

7. Nesrovnávej se, uč se ze svých zkušeností a chyb

Chyby a neúspěchy jsou nedílnou součástí života. Neber je jako osobní selhání, ale spíše jako kroky směrem k dosažení tvých cílů. Nauč se je brát jako příležitosti k růstu a učení. Uvědom si, že právě díky nim si můžeš začít víc věřit a zvýšit své sebevědomí. Přijmi odpovědnost, pouč se a jdi dál. Připomínej si také, co všechno jsi už zvládla překonat.

8. Nauč se přijímat kritiku a zvládat odmítnutí

Kritiku nemá nikdo rád. Pokud ji ale přijmeš jako příležitost k učení, může ti pomoci zvýšit sebevědomí. Nauč se přijímat ji s otevřenou myslí, reagovat na zpětnou vazbu a použít ji k tomu, abys zdokonalila své schopnosti. Pamatuj, že kritika neznamená selhání ani odmítnutí, ale šanci se zlepšit. A když tě někdo odmítne, ani to by nemělo snížit tvou sebedůvěru. Odmítnutí nereflektuje tvou hodnotu, ale preference druhých lidí. Neber ho proto osobně.

9. Obklopuj se podporujícími lidmi a pozitivním prostředím

Vyhýbej se negativním vlivům a lidem, kteří tě stahují dolů. Snaž se být ve společnosti, která ti dodává energii a zvyšuje tvé sebevědomí a posiluje sebedůvěru. Obklop se blízkými lidmi, kteří oceňují, povzbuzují a věří v tebe. Navíc se říká, že jsi průměrem pěti lidí, se kterými nejvíc trávíš čas, tak vybírej pečlivě.

10. Zkoušej nové výzvy a uč se nové věci

Zkoušej nové věci a buď zvídavá. To ti umožní rozvíjet své schopnosti, učit se a posouvat se mimo svou komfortní zónu. Když se postavíš novým situacím a překonáváš překážky, postupně získáváš nové dovednosti, zvyšuješ sebevědomí a posiluješ sebedůvěru.

11. Sportuj, buduj sílu těla a zlepši svůj postoj

Mí klienti často při diskuzi, jak zvýšit sebevědomí a posílit sebedůvěru, mluví o tom, že potřebují víc sportovat a posilovat tělo. Způsob, jakým se o sebe staráme, se totiž odráží na našem těle a na tom, jak se v něm cítíme. Funguje to i naopak, tělesná síla a postoj mají velký vliv na vaše sebevědomí. Drž se proto rovně a dýchej hluboce. Pokud jsi nervózní, narovnej se a dívej se rovně dopředu.

Koučink ti pomůže zvýšit sebevědomí a posílit sebedůvěru, a tak si víc věřit

Program Autentická JÁ ti pomůže zvýšit sebevědomí, posílit sebedůvěru, a tak si víc věřit

Budování sebevědomí a posilování sebedůvěry je proces, který vyžaduje čas a odhodlání. Jeho největším nepřítelem jsou strachy a hlavně nedostatek odvahy zkoušet nové věci a tyto strachy překonávat.

Pokud jsou strachy větší než tvá odvaha, vyzkoušej koučink a kognitivně-behaviorální postupy, které ti pomůžou se strany pracovat. Podívej se třeba na můj seberozvojový program Sama sobě koučem – Autentická JÁNaučíš se být svým vlastním koučem a pracovat na své autentičnosti, spokojenosti a rovnováze. Budeš lépe čelit strachům, pracovat s emocemi, nastavíš si hranice a mnoho dalšího.

K vyššímu sebevědomí a sebedůvěře pomáhá také přibývající věk a nasbírané zkušenosti. Buď proto trpělivá sama k sobě, uznávej své i malé pokroky a věř ve svůj potenciál. Za žádnou cenu se neporovnávej s ostatními, protože každý máme svou cestu. S každým krokem, který podnikneš ke zvýšení svého sebevědomí a posílení sebedůvěry, si začneš víc věřit. To ti přinese pozitivní změny do tvého života.

Odvahu máš k dispozici kdykoliv, takže i hned teď. Sebevědomí a sebedůvěra se k ní časem přidají ruku v ruce.

Tak jdi do toho!

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka provádím ženy k jejich skutečné autenticitě, zdravé sebehodnotě a životnímu poslání.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale abychom ho prožili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si domluvíš svou úvodní schůzku.