Ve světě, který nás často vede k tomu, abychom se specializovali na jednu oblast, bývá multipotencialita přehlížena a nepochopena. Ale co to vlastně znamená být multipotenciálem nebo multipotenciálkou a jak se tento rys projevuje při výběru našeho směru, kariéry a životního poslání?

když jsi stejně jako já multipotenciál, možná nevíš, jak to správně uchopit. Svět tě tlačí do specializace, přitom ty chceš dělat vše, co miluješ. Pro mě bylo vždycky velmi obtížné si vybrat jeden směr, a tak jsem už při výběru školy volila to nejobecnější, co jsem mohla. Pokračovalo to prací v poradenství a nyní v koučinku. Dlouho jsem si zazlívala to, že nevím, co chci, a že můj zájem o specializaci velmi rychle opadne.

Pak jsem ale objevila multipotencipalitu a pochopila jsem, že to může být i má výhoda. Umím totiž spoustu věcí na 80%, dokážu je propojit a srozumitelně předat dál… a těch zbylých 20% za mě může udělat nějaký odborník.

Co je to multipotencialita? Kdo je to multipotenciál? 

Multipotencialita se týká multipotenciálů – lidí, kteří mají zájem a nadání pro více než jednu oblast. Máme širokou škálu koníčků a schopností a typická je pro nás kreativita, pružnost myšlení a schopnost rychle se učit. Namísto specializace na jednu konkrétní činnost máme tendenci zkoumat různá témata a rozvíjet se v mnoha směrech. Velmi rychle se naučíme to hlavní z daného oboru, ale potom nás to přestane zajímat.

Mnoho slavných osobností díky své multipotencialitě uspělo v různých oblastech. Patří mezi ně například Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Marie Curie, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Alan Turing, J.K. Rowling a další. Jejich inspirativní příběhy ukazují, že všestranost a kreativita jsou klíčové pro dosažení úspěchu a vlivu ve světě.

Výhody multipotenciality

  • Kreativita a inovace: Multipotenciálové mají schopnost propojovat myšlenky a zkušenosti z různých oblastí, což vede k novým a inovativním nápadům.
  • Flexibilita a adaptabilita: Díky své široké škále zájmů a schopnostem jsme často velmi flexibilní a schopní se rychle přizpůsobit novým situacím a výzvám.
  • Široké spektrum dovedností: Multipotenciálové mají tendenci získávat dovednosti v mnoha různých oblastech, což jim umožňuje nabízet komplexní přístup k problémům a úkolům.
  • Zážitek a radost z učení: Multipotenciálové často milují učení nových věcí a objevování nových oblastí, což umožňuje neustále se rozvíjet a růst.

Výzvy multipotenciality

  • Rozptýlenost a nedokončené projekty: Multipotenciálové se často potýkají s tím, že mají mnoho započatých projektů a zájmů, ale málo dokončených. 
  • Tlak ke specializaci: Multipotenciálové bývají tlačeni do toho vybrat si jednu konkrétní oblast, což je proti jejich přirozené povaze. 
  • Nedostatek porozumění ze strany ostatních: Multipotenciálové se mohou setkat s nedostatečným porozuměním nebo nedoceněním ze strany ostatních. 
6 kroků jak najít multipotenciální poslání

Jak uchopit svou všestrannost a najít multipotneciální poslání?

Ve své práci se často setkávám s otázkou: „Jak najít své poslání?“ Pro některé lidi je tato otázka snadná, ale pro multipotenciály s širokým spektrem zájmů může být takové hledání dost komplexní záležitost. Ale co když ti řeknu, že multipotenciální poslání existuje a může být klíčem k tvému naplnění a úspěchu? Jak ho najít?

1. Zjisti, co tě umí opravdu nadchnout

Prvním krokem k tomu, abys mohla dělat vše, co miluješ, je identifikovat ty oblasti a aktivity, které tě opravdu hluboce naplňují. Co tě dělá šťastnou? Co tě motivuje a inspiruje? Buď otevřená a zkoumej různé zájmy, neboť multipotencialita se vyznačuje rozmanitostí a otevřeností novým zkušenostem. Nauč se rozpoznat, které zájmy a projekty jsou pro tebe důležité, které tě umí nadchnout více a které méně.

2. Hledej spojení mezi tvými zájmy

Přestože se tvé zájmy mohou zdát na první pohled odlišné, zkus najít mezi nimi spojení. Jaké je jejich společné téma nebo motiv? Co tě provází celým životem? Možná máš kreativní zálibu v malování a zároveň vášeň pro vědecký výzkum. Existuje mnoho způsobů, jak tyto zájmy propojit – například můžeš zkoumat umění vědeckým přístupem nebo vytvářet vědeckou ilustraci. Hledání spojení mezi tvými zájmy ti umožní integrovat je do života tak, abys mohla dělat to, co miluješ, na plný úvazek.

3. Buď otevřená novým možnostem a výzvám

Jako multipotenciál se budeš nejspíš neustále setkávat s novými možnostmi a výzvami. Buď dál otevřená novým zkušenostem a neboj se zkoušet něco nového. Můžeš se přihlásit na kurz, který ti umožní rozšířit tvé dovednosti v oblasti, která tě zajímá, nebo se zapojit do nového projektu. To ti pomůže sledovat, co tě nejvíce naplňuje a motivuje.

4. Pracuj na životní rovnováze

Důležité je také najít rovnováhu mezi různými zájmy a aktivitami. Nezapomeň na péči o sebe a na své fyzické a duševní zdraví. Pracuj na efektivním plánování a organizaci času, abys mohla dělat vše, co miluješ, aniž by ses přetěžovala. Dopřej si čas na odpočinek a na to, aby sis užila své zájmy plně a bez stresu.

5. Uvědom si svou hodnotu jako multipotenciál

Nakonec je důležité si uvědomit, že hluboká znalost je sice důležitá, ale hodnotu má i široké spektrum dovedností. Všestrannost je pro svět přínosem, jelikož umožňuje propojit několik oblastí dohromady a prospět tak na více místech zároveň. Buď na svou multipotencialitu náležitě hrdá a najdi si komunitu podobně smýšlejících lidí, se kterými se budete vzájemně podporovat.

6. Sdílej své znalosti a buď prospěšná světu

Multipotenciální poslání často zahrnuje přispívání k něčemu většímu než jen k sobě samému. Hledej způsoby, jak můžeš sdílet své zkušenosti, dovednosti a nadšení s ostatními a přispět k pozitivní změně ve světě. Jaké oblasti tě nejvíce zajímají? Do čeho se chceš aktivně zapojit?

Jak ti koučink pomůže najít multipotneciální poslání

Jak ti můj kurz Naplněný život s IKIGAI pomůže najít tvé multipotenciální poslání?

Multipotenciálové mají možnost uplatnit své schopnosti a nadání v mnoha různých oborech díky svým rozmanitým zájmům, schopnosti se rychle učit a přizpůsobit se novým situacím.

Multipotenciální poslání je cesta k naplnění a úspěchu. Je to způsob, jakým můžeš integrovat svou všestrannost do svého života i práce a zároveň prospět k něčemu většímu než jen sobě samé. Buď otevřená, zkoumej nové možnosti a hledej spojení mezi zájmy – tvé multipotenciální poslání tě může překvapit a inspirovat k novým horizontům.

Jelikož to je poněkud komplexní úkol, připravila jsem jako ochutnávku kurz Naplněný život s IKIGAI zdarma. Budeš na chvíli sama sobě koučem a zjistíš, jaké jsou tvé vášně a silné stránky, jak můžeš být prospěšná pro svět a jak si tím vydělat. 

Multipotencialita je dar, který přináší jedinečný pohled na život v jeho celistvosti, ale také mnohé příležitosti i výzvy. Pokud se ji naučíme využít k dosažení našich cílů a snů, vede k inovacím a hlubšímu naplnění.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si stáhneš kurz Naplněný život s IKIGAI zdarma.