Život se může někdy zdát složitý a plný výzev. Skládá se z mnoha aspektů, kterým je potřeba věnovat se alespoň přibližně stejně, a tak pracovat na životní harmonii. Dosáhnout rovnováhy v životě je totiž klíčové pro naše zdraví, štěstí a celkovou pohodu.

Pro snazší pochopení komplexity života se používají tzv. 4 pilíře životní harmonie. Hovoří o nich nejen západní psychologové, ale setkala jsem se s nimi i při ceremoniích v jihoamerické Kolumbii. Domorodí šamani nám jejich pomocí vysvětlovali podstatu spokojeného života.

Tak se na ně pojďme podívat!

4 pilíře životní harmonie

Náš život si můžeme představit jako dům, který tvoří čtyři pilíře života – tělo, emoce, mysl a duše – nebo jako židli, která stojí na čtyřech nohách. Když se upadne jedna cihla nebo se podlomí jedna noha, vydrží ještě stát. Pokud zažíváš problémy ve více oblastech, tvůj život se ale začíná bortit a můžeš dojít až na osobní krizi.

4 pilíře životní harmonie jako dům

1. pilíř životní harmonie: Zdraví a tělo

Zdravé tělo i zdravý duch jsou základem pro plnohodnotný a šťastný život. Když jsme nemocní, je velmi obtížné se plnohodnotně soustředit na ostatní pilíře života. Kvalitní a vyvážená strava, pravidelný pohyb a dostatek spánku ti pomohou udržet nejen zdraví, ale i dobrou náladu a dostatek energie. Dále se nauč ovládat stres, pracovat na své psychické odolnosti a najít si čas na relaxaci.

2. pilíř životní harmonie: Vztahy a emoce

Zdravé a kvalitní vztahy s ostatními lidmi – partnerem, přáteli, rodinou a kolegy – jsou dalším stavebním kamenem naší životní harmonie. Bez nich bychom byli osamělí a nespokojení. O vztahy pečuj nejen svým časem a energií, ale především otevřenou a upřímnou komunikací, empatickým nasloucháním a respektem k názorům druhých. Nezapomeň, že vztahy nás učí pracovat s emocemi, spolupracovat při řešení konfliktů a jsou nám oporou v těžkých časech.

3. pilíř životní harmonie: Práce a mysl

Prací trávíme hodně času a je důležitou součástí našeho života. Najdi si takovou, která tě baví, dává ti smysl, jsi v ní dobrá a skrze kterou se realizuješ. Když takovou máš, dál se v ní rozvíjej a posouvej vpřed, ať využíváš svůj potenciál, schopnosti a dovednosti na maximum. Jelikož v práci využíváme především naši analytickou mysl, nauč se mít své myšlenky pod kontrolou a vypořádat s negativním myšlením.

4. pilíř životní harmonie: Koníčky, seberozvoj a duše

Čas pro sebe, seberozvoj a koníčky je stejně důležitý jako práce. Přináší nám radost a čerpáme z něj energii. Zájmy jsou skvělou prevencí proti stresu a vyhoření. Koníčky pěstuj dynamické, kde vybiješ přebytek energie (sport), uklidňující (meditace), kreativní (umění) a poznávací (cestování). Díky svým zájmům se napojuješ se na sebe, rozvíjíš svou osobnost a hledáš smysl a poslání v životě.  

Jak najít životní rovnováhu a pracovat s pilíři životní harmonie?

Jak dosáhnout rovnováhy v životě?

Tyto čtyři pilíře životní harmonie – tělo, mysl, emoce a duše – jsou neoddělitelně propojené a vzájemně se ovlivňují. Věnuj svou pozornost, čas a energii do všech pilířů rovnoměrně, ať dosáhneš rovnováhy v životě.

  • Zamysli se, kolik času věnuješ každému z pilířů životní harmonie. Jsou plus mínus v rovnováze, nebo někde výrazně přebývá než jinde? Pokud tvůj čas v praci je daný pracovní dobou, rozděl volný čas rovnoměrně mezi své vztahy, koníčky a péči o zdraví. A pokud do práce nechodíš, nezapomeň mentální činnost zařadit i tak do svého rozvrhu. Stanov si životní priority a nesnaž se být všude a dělat všechno, ať neztratíš rovnováhu a nevyčerpáš svou energii.
  • Buď ve spojení se svým tělem, myšlenkami a emocemi. Nauč se s nimi pracovat, pojmenovávat je a tak poslouchat sama sebe. Pokud potlačujeme nebo ignorujeme emoce a signály těla, může to vést k nezdravému způsobu života a ztrátě rovnováhy. A pokud nemáme pod kontrolou své myšlenky a vědomě nepracujeme se svým vnitřním monologem, snadno sklouzneme k negativnímu myšlení a ztratíme harmonii ve všech pilířích.
  • Čas od času zhodnoť svou spokojenost s každým pilířem životní harmonie. Co se ti v každé oblasti života daří? Co se ti nedaří? Na čem potřebuješ zapracovat? Která oblast vyžaduje právě teď tvou pozornost, aby byl dům opět v rovnováze? Pokládej si podobné otázky a pracuj na své spokojenosti a užívej si života.

Nezapomeň, že výzvy a problémy jsou součástí života. Pokud se s nimi dokážeš vypořádat a udržovat harmonii mezi zdravím, vztahy, prací a koníčky, snáz dosáhneš štěstí a spokojenosti.

Program a průvodce Autentická JÁ ti pomůžou dosáhnout životní harmonie a rovnováhy

Chceš pracovat na rovnováze v životě? Vyzkoušej program Autentická JÁ

Můj koučovací přístup vychází z principu čtyř pilířů životní harmonie a s klienty se zaměřujeme na tělo, emoce, mysli i duši. Díky investování energie do všech pilířů rovnoměrně totiž dosáhnou životní spokojenosti, rovnováhy a osobní autenticity. V případě vztahových témat jsem toto učení rozšířila na čtyři pilíře harmonických vztahů, které zahrnují společnou vizi, otevřenou komunikaci, schopnost řešit problémy a bezpečí.

Pokud chceš na harmonii v životě dál pracovat a zaměřit se přitom hlavně na sebe, podívej se na seberozvojový program Sama sobě koučem – Autentická JÁ. Naučíš se být svým vlastním koučem a pracovat na své autentičnosti, spokojenosti a životní rovnováze. Budeš lépe čelit strachům, pracovat s emocemi, nastavíš si hranice a mnoho dalšího. 

Ze své zkušenosti můžu říct, že vyrovnaný život na všech čtyřech frontách za to stojí. Žádný menší ani větší větřík tě totiž tolik nerozhází a vždy najdeš zdroj, ze kterého můžeš čerpat energii a radost.

Postav proto svůj vlastní životní dům na pevných základech.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka provádím ženy k jejich skutečné autenticitě, zdravé sebehodnotě a životnímu poslání.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale abychom ho prožili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že se objednáš na úvodní schůzku.