Touha po osobním růstu nás vede k neustálému objevování sebe sama a úsilí dosahovat našich cílů. Je to cesta, která nejenže posiluje naše schopnosti a dovednosti, ale také nám pomáhá rozvíjet hlubší porozumění sobě samým, svým cílům a životním výzvám. Proti němu ale často stojí náš strach vystoupit z komfortní zóny a zkoušet nové věci.

Přitom osobní růst zahrnuje celou řadu oblastí, které jsou klíčové pro rozvoj naší osobnosti a životní spokojenost.

 • Sebepoznání: Vědomí vlastních přesvědčení, silných stránek a slabých stránek. Schopnost reflektovat své chování a rozhodnutí.
 • Zvládání stresu: Naučit se účinně zvládat stresové situace, vyrovnávat se s tlakem a udržovat duševní pohodu.
 • Pozitivní myšlení: Oceňovat své úspěchy, nezaměřovat se příliš na své chyby a hledat příležitosti v každé výzvě.
 • Kreativita: Podpora kreativního myšlení a inovací, hledání nových přístupů a řešení.
 • Emoční inteligence: Schopnost rozpoznávat, porozumět a efektivně pracovat s vlastními emocemi i s emocemi ostatních.
 • Komunikace: Rozvoj dovedností komunikace, naslouchání a vyjádření názorů s respektem k druhým.
 • Mezilidské vztahy: Budování a udržování zdravých vztahů, spolupráce a konstruktivní řešení konfliktů.
 • Profesní rozvoj: Kontinuální učení a rozvoj odborných dovedností a znalostí v oblasti zájmu.
 • Time management: Efektivní plánování času, aby šlo dosáhnout cílů a zároveň udržet rovnováhu mezi prací a osobním životem.
 • Zdravý životní styl: Péče o fyzické zdraví pravidelnou fyzickou aktivitou, vyváženou stravou a dostatečným odpočinkem.
 • Finanční gramotnost: Získání dovedností v oblasti finančního plánování a správy financí.
 • Spiritualita: Hledání smyslu a spojení s vnitřním já třeba formou meditace.

 Pro každého jsou prioritní jiné oblasti také například podle žebříčku životních hodnot, a tyto priority se během života můžou měnit.

Jak vystupit ze své komfortní zóny a nebát se zkoušet nové věci?

9 kroků, jak vystoupit ze své komfortní zóny a nebát se zkoušet nové věci

Život nabízí nepřeberné množství možností a příležitostí. Pro ty, kteří mají odvahu a touhu jít za svými sny.

Hodně lidí ale přesto radši zůstává ve své komfortní zóně, než aby možnosti osobního růstu prozkoumali. Komfortní zóna je totiž bezpečné místo, kde se cítíme pohodlně, ale zároveň je to místo, kde nedosáhneme svých snů. Vykročit z komfortní zóny může být náročné, ale je to krok, který posune k novým zážitkům a spokojenému životu.

Když se nebojíš zkoušet nové věci, ze života se díky tomu stane dobrodružství plpříležitostí. Bez ohledu na to, zda se jedná o novou dovednost, nebo nový způsob myšlení.

1. Poznej lépe svou komfortní zónu, ze které chceš vystoupit

Prvním krokem je uvědomit si, co přesně tvoří tvoří komfortní zónu, kde jsou její hranice. Pomůže ti k tomu hlubší sebepoznání a sebeporozumění. Jsou to určité aktivity, situace nebo myšlenkové vzory? Uvědom si to, co drží zpátky, nebo na jednom místě. Zjisti také, na jakých oblastech chceš a můžeš pracovat. Z jaké komfortní zóny začneš vystupovat?

2. Definuj si jasný cíl a záměr, ale postupuj při zkoušení nových věcí pomalu

Definuj své cíle a sny. Jasné krátkodobé i dlouhodobé cíle ti poskytnou směr a motivaci k posunu vpřed. Čeho chceš dosáhnout? Kam směřuješ po vystoupení ze své komfortní zóny? Díky tomu budeš záměrně směřovat svou pozornost k novým výzvám. Nemusíš začít velkými skoky, postupuj pomalu malými kroky, ať se vyhneš pocitu přehlcení a snížíš odpor vůči změně. Dávej si malé cíle a raduj se z každého úspěchu na své cestě. Více o tom píšu v článku, jak budovat nové návyky a udržet motivaci.

3. Otevři svou mysl i srdce zkoušet nové věci

Zkoušet nové věci začíná otevřením naší mysli a srdce. Buď ochotná přijmout nové myšlenky, perspektivy a zážitky s nadšením a pozitivním postojem. Experimentuj s různými aktivitami, dovednostmi a myšlenkami, které jsi před tím neznala. Neomezuj se představami o tom, co je a není možné, zbav se předsudků a nechej se překvapit tím, co ti nové věci přinesou. Vystup ze hranice své komfortní zóny a rozšiřuj své obzory.

4. Neboj se vystoupit z komfortní zóny

Strach a nepohodlí jsou často indikátory růstu a vystoupení z komfortní zóny. Může být ale taky velkou brzdou. Přijmi ho a použij jako výzvu k překonání vlastních limitů. Čím více budeš ochotná konfrontovat své obavy, tím víc budeš schopná růst. Obavy můžeš zkusit překonat tím, že se zaměříš na kladné stránky nových výzev.  

5. Přijmi nepohodlí a nejistotu jako součást tvého růstu

 Zkoušení nových věcí zahrnuje vystoupení ze své komfortní zóny. To přináší nepohodlí a nejistotu. Připrav se na to, že věci nemusí vždy jít podle plánu. Nastav si realistická očekávání, protože první pokus nemusí vždy perfektně vyjít. Nauč se přijímat nepohodlí i nejistotu jako součást svého růstu. Čím více se s nimi dokážeš vypořádat, tím více toho můžeš dosáhnout.

6. Neváhej požádat o zpětnou vazbu, podporu a pomoc

 Sdílej své cíle a plány s přáteli nebo rodinou, kteří tě povzbudí a podpoří tvou motivaci vystoupit z komfortní zóny. Hledej také inspiraci od lidí, kteří již podnikl podobný krok jako ty. Neboj se žádat o zpětnou vazbu, pomoc nebo radu. Mnoho lidí je ochotných sdílet své zkušenosti a znalosti. Zpětná vazba od ostatních je navíc cenným nástrojem pro identifikaci oblastí ke zlepšení a posílení tvých pozitivních vlastností. Vytvoření podpůrné síťě ti pomůže zjednodušit celý proces učení a zmírnit nepříjemné pocity.

7. Převezmi zodpovědnost za svůj život, růst a učení

 Zkoušet nové věci vyžaduje osobní odpovědnost za svůj vlastní růst. Nečekej, že někdo povede za ruku nebo to udělá za tebe. Buď aktivní a angažovaná ve svém vlastním učení. Zaměř se na pravidelný seberozvoj. Čtení knih, poslech podcastů, účast na kurzech a diskuze s lidmi ti pomohou otevřít nové perspektivy a znalosti.

8. Hledej pozitiva v procesu zkoušení nových věcí

 Nikdy nezapomeň hledat radost v samotném procesu zkoušení nových věcí. Často je samotná cesta zajímavější než cíl. Užívej si nové zkušenosti a zážitky. Soustřeď se na pozitivní výsledky a pokroky, kterých dosahuješ, namísto na to, co jsi možná neudělala nebo nezvládla. Oceňuj každý i malý krok, kterým se posouváš vpřed, ať je tvá odvaha vystoupit ze své komfortní zóny odměněna. A chyby? Ty mohou být cennou lekcí a příležitostí k dalšímu růstu.

9. Dej si pauzu, když to potřebuješ

Také v osobním rozvoji je možné vyhořet. Zkoušení nových věcí může být náročné, a je důležité si dát pauzu, když to potřebuješ. Poslouchej své tělo, mysl a emoce a buď láskyplná k sobě samé.

Jak ti můj kurz pomůže:<br />
- dát si a dodržet novoroční předsevzetí<br />
- budovat nový návyk a udržet si motivaci<br />
- nebát se zkoušet nové věci a vystoupit z komfortní zóny

Jak ti můj kurz pomůže vystoupit z komfortní zóny a nebát se zkoušet nové věci?

Nebát se zkoušet nové věci a vykročit ze své komfortní zóny je klíčové pro obohacení našich životů a dosahování osobního růstu. Buď otevřená, odvážná a připravená objevovat nové příležitosti. Každý krok mimo komfortní zónu posune blíže k plnému využití tvého potenciálu a naplnění tvých snů.

S radostí a pozitivním postojem totiž můžeš dosáhnout úžasných věcí a objevit nové stránky své vlastní osobnosti.

Zkoušet nové věci a vykročit ze své komfortní zóny není snadné. Vyžaduje mimo jiné i pečlivé plánování, nastavení realistických cílů a udržení motivace nezbytné k budování nových návyků. S tím si poradíš díky mému programu Nová JÁ. Jednak ti pomůže zrekapitulovat to, kde se právě nacházíš, změnu efektivně naplánovat, nastavit cíle a menší kroky z komfortní zóny. Navíc ti také díky pravidelné emailové podpoře pomůže vytrvat ve zkoušení nových věcí dlouhodobě.

Použitím strategií v tomto článku, které jsou prakticky uchopené i v tomto kurzu, si vytvoříš stabilní základy pro dosahování svých cílů a neustálý osobní růst. Mně osobně tento postup pomohl nejen zhubnout, ale také napsat dva e-booky a úspěšně podnikat.

Připrav se na dobrodružství!

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do mého programu Nová JÁ