Jak se seberealizovat, jak najít životní poslání a žít smysluplně, jsou hluboká a komplexní témata týkající se naší existenceTěmito prastarými otázkami se dříve zabývali především filozofové, duchovní učitelé a myslitelé. Dnes si je ale klade čím dál více lidí. Navíc dle dokumentu od Netflixu Live to 100: Secrets of Blue Zones je to jedna z významných ingrediencí receptu na dlouhověkost.

Dle Maslowovy pyramidy potřeb je seberealizace nejvyšší lidskou potřebou. Znamená dosažení svého plného potenciálu a osobního naplnění. Je to proces, ve kterém rozvíjíme své schopnosti, talenty a hodnoty a žijeme autenticky v souladu sami se sebou a svým životním posláním. Co víc si taky ještě přát?

Životní poslání představuje hledání a rozvíjení našeho daru, kterým chceme přispět světu. Je to vnitřní vodítko, které určuje, jakým způsobem chceme žít, jak se seberealizovat a jaké hodnoty sledovat. Díky svému životnímu poslání můžeme žít smysluplně, jelikož se týká také toho, jaký odkaz tu po sobě chceme zanechat a jak chceme pomáhat ostatním lidem. 

Smysl života je subjektivní a jedinečný pro každého člověka na základě jeho individuálních přesvědčení a hodnot. Pro někoho může spočívat ve vztazích s rodinou a přáteli, pro jiného ve službě druhým nebo v duchovním rozvoji. Někdo ho vidí v dosahování úspěchu a materiálního bohatství, zatímco jiný klade důraz právě na své životní poslání.

Pokud chceš najít své životní poslání, přijít na to, jak se seberealizovat a díky tomu žít smysluplně, připrav se na to, že je to proces neustálého objevování, hledání a nalézání.

Jak se seberealizovat, najít své životní poslání, a tak žít smysluplně?

Návod, jak najít své životní poslání, a tak žít smysluplně

Hledání životního poslání a způsobu, jak se seberealizovat, souvisí s objevováním svých hodnot, vášní, schopností a toho, co tě skutečně naplňuje. Také zahrnuje úvahy o tom, co tě bavilo od malička a jak můžeš prospět světu, lidem a přírodě kolem sebe.

To se může během života s přibývajícími zkušenostmi vyvíjet a měnit. Je proto důležité být otevřená a flexibilně přizpůsobovat své životní poslání potřebám a hodnotám, které se ti postupně odkrývají, a zkušenostem, kterými se učíš.

Tady je mých 7 kroků, které mi pomohly najít životní poslání, a tak žít smysluplně. Pokud jsi multipotenciálka, přečti si i můj návod v článku Jak najít multipotenciální poslání.

1. Poznej a přijmi sama sebe i svůj smysl života

Skutečné seberealizaci předchází hluboké sebepoznání, pochopení svých silných a slabých stránek, hodnot, zálib a postojů a jejich přijetí. Přemýšlej o tom, jaké životní události, výzvy a zkušenosti tě formovaly a co ses naučila. Co tě bavilo a naplňovalo v dětství? Čím ses chtěla stát? Čím ses nakonec stala? Co bys chtěla dělat, kdybys nemusela brát ohled na peníze a jiné vnější faktory? Přijmi to, co zjistíš, a měj se ráda taková, jaká jsi, a to včetně všech svých chyb. Jen tak můžeš najít své vlastní životní poslání a nežít přání někoho jiného. 

2. Experimentuj a poznávej své zájmy, vášně a způsoby, jak se seberealizovat

Hledej to, co tě dokáže nadchnout, co tě zajímá a co tě opravdu naplňuje. Zkoušej nové aktivity, neboj se vyjít z komfortní zóny a prozkoumat nové možnosti. Najdi svou vášeň a způsoby, jak ji začlenit do svého každodenního života. Můžeš se třeba více zapojit do projektů, které tě baví, nebo se spojit s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Zkoumej různé kariérní možnosti, dobrovolnické aktivity, zájmové skupiny a kurzy. Tímto způsobem si vytvoříš širší obraz o možnostech a zároveň líp pochopíš, jak se seberealizovat, co opravdu baví a co to znamená žít smysluplně.

3. Hledej smysl v malých věcech a najdi své životní poslání

Ptej se, čím bys chtěla prospět světu a k jaké pozitivní změně bys chtěla přispět. Zkus propojit své silné stránky, dovednosti a vášně s potřebami ostatních. Může jít o ochranu přírody, pomoc lidem v nouzi, vzdělávání, spiritualitu nebo něco úplně jiného. Naslouchej a důvěřuj své intuici. Použít můžeš japonskou techniku IKIGAI, která definuje životní poslání jako to, v čem jsme dobří, co milujeme, co přináší užitek světu a čím se můžeme živit. Na druhou stranu svým životním posláním se živit nemusíš, nemusí se ani jednat o něco velkolepého. Často se skrývá právě v malých okamžicích a radostech. Hledej proto smysl života a své „proč“ i v malých věcech, jako je procházka v přírodě, rozhovor s přítelem nebo nezištné pomáhání druhým. Když se to naučíš u těch malých, půjde to lépe i u těch velkých.

4. Žij smysluplně v souladu se svými životními hodnotami

Seberealizace není jen o tom, jak najít životní poslání a žít smysluplně. Stejně tak významným aspektem je být v souladu s vlastními hodnotami. Najdi, co je pro tebe skutečně důležité, měj definovaný svůj žebříček životních hodnot a snaž se jednat a rozhodovat v souladu s ním. Žebříček sám o sobě ti pomůže odhalit tvůj smysl života, co je pro tebe důležité.

5. Stanov si cíle na své cestě seberealizace a rozvíjej své životní poslání

Definování a sledování cílů je důležitou součástí seberealizace. Cíle by měly být v souladu s hodnotami a touhami, jsou specifické, realistické a měřitelné. Důležité je také rozvíjet se v oblastech, které s nimi souvisí. Zvaž, jakých dovedností, znalostí nebo zkušeností chceš dosáhnout, a věnuj jim čas a úsilí. Nehledě na to pracuj také na svém sebevědomí, emocionální inteligenci, komunikačních dovednostech a budování zdravých vztahů. Vzdělávej se prostřednictvím kurzů, knih, online zdrojů nebo se zapoj do například do dobrovolnických aktivit, které ti umožní rozšířit své znalosti, perspektivy i okruh lidí.

6. Udržuj v životě rovnováhu

Jedním z klíčových prvků toho, jak se seberealizovat, který předchází workoholismu, je také nalezení a udržování rovnováhy ve 4 pilířích životní harmonie, tj. mezi osobním růstem, prací, zdravím a vztahy s ostatními. Nehledě na to, co je tvé životní poslání, dbej vždy na to, abys měla čas na odpočinek, relaxaci a péči o své fyzické a duševní zdraví. Nezapomínej na cvičení, zdravou stravu, pravidelný odpočinek a péčí o svou pohodu. Jen tak budeš moct žít smysluplně a udržitelně a třeba dosáhnout i dlouhověkosti.

7. Pomáhej a sdílej své životní poslání a smysl života s ostatními

Často nalezení smyslu života spočívá v pomoci a propojení s ostatními lidmi. Sdílej své myšlenky, sny a pochybnosti s blízkými nebo se připoj k podobně smýšlející komunitě (najdi si například ženský kruh). Hovory ti poskytnou nové perspektivy a podněty, díky kterým lépe porozumíš svému životnímu poslání. Pomoc druhým a přispívání k blahu společnosti může přinést pocity naplnění a radosti. 

Koučink ti pomůže najít životní poslání, a tak se seberealizovat a žít smysluplně

Můj kurz zdarma ti pomůže najít životní poslání, a tak se seberealizovat a žít smysluplně

Teď už znáš kroky, jak najít své životní poslání, a tak se seberealizovat a žít smysluplně. Možná se ti ho podaří najít hned po přečtení tohoto článku, ale spíš se připrav na to, že je to proces, který chvíli trvá. Je to cesta objevování, sebereflexe a naslouchání svému srdci, která vede k spokojenějšímu a naplněnějšímu životu.

Můj kurz Naplněný život s IKIGAI ti může pomoct hledání urychlit. Poměrně často se mi s klienty stává, že už skoro všechny puzzle pro to, jak najít životní poslání, mají, jen si to potřebují uspořádat a doplnit to, co ještě chybí. Někdy je to odvaha, sebevědomí, školení nebo pojmenování toho, co je jejich životní poslání, a plán, jak si za ním jít. 

Pamatuj, že každý máme svou vlastní cestu ke smysluplném životu a seberealizaci. Univerzální recept neexistuje. Co funguje pro jednoho člověka, nemusí fungovat pro druhého. Nejdůležitější je nalézt cestu, která tě těší a vyhovuje tobě. A přitom se třeba inspirovat někým, kdo tou cestou šel před tebou.

Tvé životní poslání může být zcela jedinečné a osobní. Můžeš se jím živit, ale nemusíš. Může to být něco velkého, ale spíš se zaměř na ty menší každodenní radosti a dávej jsi smysl.

Zcela upřímně si totiž myslím, že smysl se nakonec životu spíš vědomě dává, než nevědomě hledá a nachází. 

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si staneš kurz Naplněný život s IKIGAI.