Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí našeho života. Bez ohledu na to, zda jde o mezilidské vztahy nebo pracovní prostředí, střety zájmů a názorů se dějí neustále. Ač se ti to možná nezdá, konflikty jsou prospěšné! Jakmile se jich přestaneme bát a začneme je chápat jako příležitost pro růst, uvědomíme si, jak důležité je nevyhýbat se konfliktu a místo hádky hledat společné řešení.

Když se nebudeš vyhýbat konfliktům, zjistíš, proč jsou důležité

  • Inovace a růst: Jelikož jsme různí, máme různé názory, které můžou sice vést k nedorozuměním, ale také k novým nápadům a perspektivám na život.
  • Zlepšení komunikace: Chyby v komunikaci, nesprávná interpretace a domněnky vedou ke konfliktům, ale aspoň pochopíš význam jasnější komunikace a empatie.
  • Zvýšení sebeúcty: Stát si za svým, když někdo překračuje naše hranice nebo nám působí nespravedlnost, posiluje naši sebeúctu a sebehodnotu.
  • Lepší rozdělení zdrojů: Nedostatek času, peněz nebo energie sice vyvolává konflikty, ale vede k jejich efektivnějšímu využití za účelem větší spokojenosti.
  • Úspěšné řešení konfliktů posiluje vztahy: dokazuje schopnost a zájem překonat obtíže a pracovat společně na společném cíli.

Nevyhýbat konfliktu a místo toho hledat konstruktivní řešení vyžaduje odvahu, schopnost asertivní komunikace a otevřenost k dialogu.

7 kroků, jak místo hádky hledat konstruktivní řešení a nevyhýbat se konfliktu?

7 kroků, jak si stát za svým, místo hádky hledat konstruktivní řešení a nevyhýbat se konfliktu

Hledání konstruktivního řešení vyžaduje strategický a otevřený přístup. Kompromis a ústupek totiž často slouží jako rychlá cesta k ukončení konfliktu, ale nemusí být tou nejlepší. Hledání společného řešení je mnohem konstruktivnější a vytváří trvalejší a uspokojivější výsledek. Místo rychlého ústupku z obavy z hádky nebo ztráty času se radši snaž diskutovat.   

Stát si za svým znamená hájit své názory, potřeby a hranice bez agresivity, ale s respektem k sobě i k druhým. Zde jsou tipy, jak se asertivně postavit za svými přesvědčeními a hledat společné řešení.

1. Uvědom si své hodnoty, potřeby a pocity

Předtím, než si budeš stát za svým, je důležité si mít jasno v tom, co považuješ za důležité a jaké jsou tvé hlavní hodnoty – přes co nejede vlak. Přemýšlej o tom, co konkrétně potřebuješ, co je pro tebe důležité a jakým způsobem konflikt ovlivňuje tvé emoce. Tato reflexe ti poskytne pevný základ pro konstruktivní vyjádření tvého stanoviska. Někdy je lepší si rozmyslet, co potřebuješ probrat, ještě než se pustíš do diskuze.

2. Zvol správný čas a místo pro diskuzi a snaž se zůstat klidná

Vyhni se konfliktním situacím, kdy by mohlo dojít k nepochopení nebo příliš silným emocím. Snaž se vytvořit bezpečné prostředí a počkej na vhodný okamžik a místo pro diskuzi. Klidně si to naplánujte, ať máte dost času na rozmyšlení a zklidnění. Konflikty totiž vyžadují jasnou komunukaci a klidný tón hlasu. Důležité je přijmout, že emoce jsou součástí konfliktu. Když ale příliš zesílí, dopřejte si pauzu na zklidnění a potom se k tématu zase vraťte s chladnou hlavou.

3. Dodržuj pravidla vědomé asertivní komunikace a aktivně naslouchej

Asertivní komunikace je klíčem k nalezení konstruktivního řešení. Začíná jasným a srozumitelmým vyjádřením svých myšlenek a potřeb. Nauč se odmítat nebo si stát za svým, a hájit své zájmy i když cítíš tlak ostatních. Mluv s jistotou a bez zbytečné agrese nebo arogance, využívej „Já“ výrazy a popisuj své pocity. Aktivně a s respektem naslouchej názorům druhé strany a buď otevřená pro dialog, zpětnou vazbu nebo nové poučení. Snaž se skutečně pochopit pohled druhé strany a projevuj empatii k jejím pocitům a potřebám. Tím se vytvoří prostor pro porozumění a rovnováhu mezi potřebami obou stran.

4. Zaměř se na problém, ne na protistranu

Při hledání konstruktivního řešení je důležité zaměřit se na problémy, nikoli na osobní útoky. Snažte se udržet dialog pomocí otázek, zabývejte se fakty a omezte urážky (a nadávky). Vyhni se obviňování a zpochybňování osobnosti druhé strany a nedovol to ani vůči sobě. Místo toho se jako první krok snažte společně pochopit příčiny konfliktu – co přesně konflikt vyvolalo. Čím lépe porozumíte kořenům konfliktu, tím snáze ho budete moci konstruktivně řešit. 

5. Společně hledejte řešení a jeho alternativy

Namísto opakovaných hádek nebo rychlých ústupků a kompromisů zkoumejte alternativní možnosti. Kreativní přístup k řešení konfliktu vede k mnohem lepším výsledkům. Buďte otevření novým nápadům a společně hledejte varianty, které by mohly vyhovovat oběma. Pokud máte určité body nebo témata, které se zdají nesmiřitelné, snažte se najít řešení respektující alespoň ty nejzákladnější zájmy obou stran. Výsledkem konfliktu má být tzv. win-win situace, kdy obě strany získají, a obnovení rovnováhy ve vztahu. Už jen snaha o vzájemné uspokojení a flexibilita vytvářejí trvalejší a harmoničtější vztahy.

6. Pracujte na sdílených cílech

Namísto hledání chyb v minulosti se soustřeďte na to, jak můžete společně pracovat na budoucím zlepšení. Hledání společných cílů je mocným nástrojem pro řešení konfliktů. Pokud totiž máte společný cíl – např. chcete zlepšit svůj vztah – najdete snáz i společnou cestu a vytvoříte základ pro dohodu. Identifikujte cíle, které jsou pro obě strany důležité a budou vás motivovat, a spolupracujte na plánu.  Diskutujte o krocích, které budete podnikat, a sledujte, jak fungují v praxi.

7. Přijměte zodpovědnost za své činy

Stání si za svým zahrnuje i schopnost přijímat zodpovědnost za své vlastní jednání. Pokud jsi přispěla ke vzniku konfliktu, otevřeně přiznej svou roli a hledej způsoby, jak se vyhnout podobným situacím v budoucnu. Díky poučení se ze zkušenosti budeš růst nejen ty, ale i váš vztah.

Jak ti koučink pomůže nevyhýbat se konfliktu a hledat konstruktivní řešení?

Jak ti koučink pomůže nevyhýbat se konfliktu a hledat konstruktivní řešení?

Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí života, ale to, jak se s nimi vypořádáme, má na nás významný dopad. Asertivně si stát za svým vyžaduje praxi. Nauč se vyjádřit své myšlenky a potřeby s respektem k sobě i k druhým a buď připravena hájit své přesvědčení v konstruktivním duchu. Neutíkej k rychlým kompromisům, jen ať je klid, ale radši hledejte společné win-win řešení.

Pokud konflikty nedokážete vyřešit sami, získejte neutrální pohled třetí stran, například mediátora nebo párového terapeuta. Ti vám můžou vytvořit bezpečné neutrální prostředí a poskytnout nezúčastněnou perspektivu.

Komplexně k řešení konfliktu přistupuji v programu Sama sobě koučem – Autentická JÁ, kde se nejprve zabýváme sebepoznáním a napojením na sebe, pracujeme s našimi strachy a limity a na závěr se učíme konstruktivně řešit konflikty. Tento program obsahuje desítky sebekoučovacích technik, které ti dají skvělý základ pro tvůj seberozvoj.

Když se nebudeš vyhýbat konfliktům, budeš nejen více sama sebou, ale také posílí tvé vztahy. To ale vyžaduje odvahu, otevřenost ke spolupráci a hlavně praxi.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do mého sebekoučovacího programu Autentická JÁ.