Jak si udržet partnera a pracovat na zdravém a harmonickém vztahu, který vydrží? Většina z nás vyrostla na pohádkách, které končí svatbou a „žili byli, dokud neumřeli“. Nikdy to ale nebylo o tom, jak se princovi a princezně žilo po svatbě ani jak se jim podařilo to společně do smrtí zvládnout…

Zdravý a harmonický vztah vnímám jako poklad který si snad každá z nás v hloubi duše přeje. Je to vztah plný lásky, důvěry, respektu a vzájemného porozumění. Avšak, aby takový vztah vzkvétal, je třeba na něm pracovat a věnovat mu pozornost. 

Domorodí šamani v Kolumbii nám kladli na srdce, že základem dobrého života jsou dobré vztahy. V dnešním světě to ale zdaleka není tak snadné zdravého a harmonického vztahu dosáhnout. Jednak si přitáhnout toho pravého partnera, druhak na vztahu společně pracovat a překonávat výzvy. Podporu a péči totiž nepotřebujete jen vy, ale i váš vztah jako takový.

Partnerství je jako dům, který žádá péči a pozornost, abychom se v něm cítili jako doma. Na začátku vztahu stačí málo, vztah je nový a kvete, protože prostě je. Na partnerovi vidíme hlavně ty pozitivní vlastnosti, těch stinných si tolik nevšímáme nebo doufáme, že zmizí. Milujeme se, právě proto, jací jsme.

Po nějaké době, v různých zdrojích se udává po jednom až třech letech, nastává první partnerská krize (druhá přichází údajně po sedmi). Najednou vidíme i všechny stinné vlastnosti svého partnera tak, jak jsou. Padají nám růžové brýle a tím končí i bezstarostná fáze, kdy vztah fungoval tak nějak sám od sebe.

Nejpozději od této chvíle je potřeba se naučit milovat partnera nejen proto, jaký je, ale i navzdory tomu, jaký umí být. Vztah se pod tíhou této rány buď rozpadá, nebo prohlubuje a posouvá se do nové fáze. V ní už na ale zdraví a harmonii vztahu potřebujeme pracovat vědomě.

Jak si udržet partnera? 8 bodů, jak pracovat na zdravém a harmonickém vztahu

Jak si udržet partnera? 8 bodů, jak pracovat na zdravém a harmonickém vztahu

Ať se nám to líbí nebo ne, dlouhodobé partnerství bez úsilí prostě nefunguje. Práci na vztahu ale nevnímejme jako povinnost, spíš jako příležitost k hlubšímu propojení a dosažení trvalého a harmonického vztahu.

Cílem by nemělo nikdy být si udržet partnera za každou cenu, ale abychom se v našem vztahu cítili dobře a spokojeně. Pokud se totiž partnera snažíme za každou cenu udržet, vytváříme podhoubí pro tzv. toxický vztah. Zdravý vztah je totiž založený na svobodné vůli a rovnosti partnerů, kdy se ani jeden necítí nucen, ani nenutí toho druhého k tomu, aby ve vztahu zůstal. Partneři ve vztahu jsou, protože dva jsou víc než jeden a vytvářejí rovnocenné partnerství, ve kterém se cítí dobře a bezpečně.

Pokud takový vztah také chceš, tady je mých osm klíčových bodů, které odpovídají na otázku: „Jak pracovat na zdravém a harmonickém vztahu?“

1. Zdravý a harmonický vztah stojí na vzájemné důvěře

Důvěra je základním pilířem každého harmonického vztahu. Zahrnuje vzájemnou věrnost, spolehlivost, upřímnost. Věříme, že partner jedná ve našem nejlepším zájmu tak, aby nás nezranil, a že nás bude podporovat. Bez důvěry nelze vztah plnohodnotně budovat ani si udržet partnera, jelikož vztah trpí nedostatkem jistoty, bezpečí a napětím. Důvěra se buduje postupně a vyžaduje konzistentní chování, dodržování slibů a respektování hranic toho druhého. Je to ale zranitelný proces, i jen jedno zklamání nebo zrada může způsobit vážnou trhlinu ve vztahu. Je proto potřeba nakládat s ní opatrně, chránit ji a pečovat o ni. 

2. Místo snahy si udržet partnera, se vzájemně podporujte a respektujte

Každý z partnerů je jedinečná osoba s vlastními názory, hodnotami, cíli a sny. Ne vždy se ale budou u obou shodovat. Je důležité podporovat tyto cíle a pomáhat partnerovi jich dosáhnout. Respekt zahrnuje ohleduplnost, zdvořilost a pozornost k potřebám, pocitům a hranicím druhého člověka. Když si partneři navzájem projevují respekt, vytváří se atmosféra vzájemného uznání a obdivu. To pomáhá udržet vzájemnou důvěru, harmonii a vyrovnat se s konflikty. Když podporujete jeden druhého, můžete společně růst a rozvíjet se, stejně jako váš zdravý a harmonický vztah.

3. Komunikujte, komunikujte a zase komunikujte

Otevřená, upřímná a respektující komunikace umožňuje partnerům sdílet své myšlenky, pocity a potřeby. Není nutné jen mluvit a sdílet svá očekávání, obavy a radosti, ale také se ptát a aktivně naslouchat bez souzení, obviňování či urážení. Špatná komunikace totiž vede k nedorozuměním a konfliktům. Zatímco zdravá komunikaci ke konstruktivnímu řešení problémů, a to zase k udržení důvěry i harmonie ve vztahu. 

4. Společně řešte konflikty

Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí každého vztahu. Důležité je, jak s nimi zacházíte, zda konstruktivně či destruktivně. Místo abyste se konfrontaci vyhýbali nebo z konfliktu či vztahu hned utíkali, naučte se spolu mluvit o svých pocitech a potřebách a buďte otevření ke změnám. Nezapomeňte přitom na humor, který pomáhá překonat obtížné chvíle. Ujistěte se, že se konflikty nevyvíjejí do hádek, ale místo toho hledejte konstruktivní řešení. To upevní váš vztah, protože se z toho oba můžou poučit. 

5. Udržujte romantiku, vášeň a intimitu ve vztahu

 Romantika je důležitá pro udržení vztahu plného vášně, blízkosti a lásky. Nepodceňujte drobná romantická gesta a překvapení, jako jsou dárky, lichotky nebo romantická rande. Udržujte intimitu naživu a nepřestávejte si říkat, jak moc si navzájem znamenáte. Romantické chvíle vám oběma připomenou, proč jste spolu a co na sobě milujete.

6. Společné zážitky a budoucnost pomůžou si vztah udržet

Společné zážitky a aktivity ti pomohou upevnit vaše pouto a vytvářet společné vzpomínky. Zajděte společně na výlet, vyzkoušejte nové koníčky, nebo jednoduše travte čas společně doma. Sdílení zájmů je důležité pro společnou budoucnost i zdravý a harmonický vztah. Spolupracujte na plánech, které mají pro vás oba význam, a podporujte jeden druhého v jejich dosahování. 

7. Pracujte na sobě zvlášť i společně

Vztah by měl být místem, kde se oba partneři mohou osobně a emocionálně rozvíjet zvlášť i společně. Abychom ale měli zdravý vztah s druhým člověkem, musíme se nejprve postarat o sami sebe – pečovat o své fyzické a duševní zdraví, pracovat na svém sebevědomí a starat se o své vlastní potřeby. Když jsme autentické a šťastné samy se sebou, máme více pozitivní energie a necítíme potřebu si partnera udržet. On je s námi rád.

8. Odpouštějte sobě i sobě navzájem

Pokud chceme trvalý zdravý a harmonický vztah ideálně na celý život, nebylo by fér očekávat, že nezažijeme žádné zklamání nebo zranění. Lidé, kteří žijí v dlouhodobém partnerství se od těch ostatních liší tím, že mistrně ovládají umění odpuštění. Všichni se totiž učíme a těch vzorů, jak se ve vztahu chovat, máme kolem sebe pramálo. Při učení děláme chyby a občas upřednostníme vlastní potřeby nad potřeby svého partnera (což je zdravé). Odpouštějme proto sobě i svému partnerovi to, co odpustit můžeme a chceme. Pokud totiž nemůžeme nebo nechceme, místo odpuštění může dříve nebo později dojít na opuštění.

Jak ti koučink pomůže dosáhnout rovnocenného partnerství?

Jak ti koučink pomůže pracovat na zdravém a harmonickém vztahu?

Chceš-li dobrý život, zaměř se na dobré vztahy. To ale neznamená, že máš vyjít s každým a za každou cenu. Právě naopak, lidé do života přicházejí i odcházejí, ať chceme, nebo nechceme. Vztahy jsou dynamické a záleží na tom, jak na sobě partneři pracují a jak pracují na zdraví a harmonii svého vztahu. Je to kontinuální proces, který přináší ovoce v podobě zdravého a harmonického vztahu. 

Vztahy jsou místem, kde se velmi často projevují naše zranění a zklamání z minulosti a buď se ještě umocní nebo dostanou šanci na to se vyléčit. Velmi důležité je proto ve vztazích odpouštět nejen partnerovi, ale taky sobě. Nakonec každý vztah začíná námi. Stejně jako každý z nás i každý vztah je jedinečný a je potřeba hledat vlastní způsoby, které vyhovují tobě a tvému partnerovi.

Pokud cítíš potřebu zapracovat na své roli vůči svému partnerovi a zjistit, jak váš vztahu lépe budovat,  zvaž možnosti koučinku. Během něho projdeme tvé vzorce chování, práci s emocemi a komunikační dovednosti. Tvůj vztah se díky tomu prohloubí a dostane novou jiskru. Pokud tě to zaujalo, domluv si úvodní schůzku zdarma a pustíme se do toho.

Každý zdravý a harmonický vztah vyžaduje práci a usílí, ale je to práce, která se vyplatí.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka provádím ženy k jejich skutečné autenticitě, zdravé sebehodnotě a životnímu poslání.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale abychom ho prožili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned tím, že si domluvíš svou úvodní schůzku zdarma.