Schopnost nastavit si hranice je zásadní pro kvalitní život a naše zdraví. Často se ale bojíme říkat „NE“. Naučit se odmítat sebevědomě je výzva, zejména pokud jsme jako hodné holky zvyklé uspokojovat očekávání ostatních nebo se obáváme odmítnutí. 

Téma osobních hranic velmi úzce souvisí se sebeláskou, sebevědomím a principy asertivní komunikace. Každý si zasloužíme respekt k naší osobnosti i hranicím. Je to součást udržování zdravého vztahu k sobě samým.

Pro mě to bylo dříve velké téma, jelikož díky nerespektování vlastních hranic jsem samu sebe dostala až do totálního vyhoření. Teď už vím, že “Mé ne znamená Ne!” a že bez jasně vymezených hranic není žádná svoboda příjemná. Naopak je nebezpečná buď pro nás, nebo pro naše okolí. Hranice slouží totiž k tomu, abychom se na světě cítili bezpečně, dávají nám řád a pravidla.

Jaké hranice si potřebujeme nastavit? 

 

Osobní hranice jsou neviditelné čáry nebo bariéry, které definují náš osobní prostor vůči zbytku světa. Jsou to základní principy, které nám pomáhají chránit svou integritu, zachovávat svobodu a respektovat potřeby a pocity své i ostatních.

  • Fyzický prostor a dotyky: Každý máme svůj osobní prostor, který je závislý na naší kultuře, vztahu s druhým člověkem a pocitu bezpečí. Stejně tak každému vyhovuje i jiná míra fyzického kontaktu.
  • Emoční hranice: Každá příjemná i nepříjemná emoce má dostat svůj prostor, nemá se zlehčovat. Je důležité si najít prostor a čas pro zpracování vlastních emocí a také respektovat prostor druhých lidí.
  • Psychologické hranice: Každý máme právo odmítnout nápady, názory nebo aktivity, které jsou je v rozporu s našimi hodnotami. Uvědomme si vlastní limity a priority a říkejme Ne věcem, které by mohly narušit naši rovnováhu.
  • Společenské hranice: Ve vztazích je klíčové upřímně a jasně vyjádřit své potřeby i respektovat názory, hodnoty a životní styl ostatních. Tím, že respektujeme odlišnosti, vytváříme zdravé vztahy.
  • Digitální hranice: S rozvojem digitální éry jsou důležité také digitální hranice – ochrana osobních údajů, včetně soukromí a bezpečnostních nastavení. Uvědomme si také, že není nutné být neustále online a na vše hned reagovat.

Čím lépe si uvědomíš své limity v různých oblastech, tím efektivněji si nastavíš hranice tak, aby ses vyhnula přetěžování nebo vyhoření.  

7 kroků, jak se naučit odmítat a říkat ne sebevědomě

7 kroků, jak se naučit odmítat a říkat NE sebevědomě

Říkat NE a naučit se odmítat to, co nechci, je projev péče o své vlastní blaho. Vyžaduje sebepoznání, upřímnou komunikaci a odvahu bránit své potřeby. Jelikož to často bývá pro nás obtížné, tady jsou tipy, jak si nastavit hranice a přitom zachovat respekt a klid.

1. Definuj své hodnoty, priority a pravidla

Předtím než začneš nastavovat hranice, je důležité jasné chápat své hodnoty a priority. Co je pro tebe skutečně důležité? Co už nechceš? To ti dá pevný základ k odmítnutí toho, co s tebou nesouzní. Vytvoř si klidně pravidla a vodítka, která ti pomohou se rozhodovat se o tom, kdy říkat „NE“. Jasný rámec ti umožní se snáz naučit odmítat, když to potřebuješ.

2. Vnímej své potřeby, hranice a emoce

Stejně tak zásadní je uvědomit si své aktuální potřeby, limity a vnímat své emoce. Obvykle je potřeba říkat ne v situacích, kde se necítíme dobře nebo když nás něco naštve. Vztek nebo únava totiž bývají signálem toho, že naše hranice a možnosti byly překročeny. Před každým odmítnutím si můžeš položit otázky, jako jsou: „Je to v souladu s mými hodnotami?“, „Má to negativní dopad na mé blaho?“ nebo „Mám pro to dostatečný čas a energii?“. Tato vědomá rozhodování ti pomohou posílit tvé „ne“.

3. Říkej NE a odmítej jasně a respektujícím způsobem

Aktivně říkat NE je klíčovým prvkem stanovování hranic. Buď přímá v komunikaci s ostatními, nauč se vyjadřovat své potřeby a názory respektujícím způsobem. Když lidé vědí, co od tebe mohou čekat, je pravděpodobnější, že budou respektovat i tvé hranice. Pokud je tomu druhá strana otevřená, vysvětli své priority a dej najevo, že rozumíš jejich perspektivě. Když otevřená není, nevysvětluj a radši své “ne” zdůrazni.  

4. Rozhoduj se vědomě, dopřej si čas na rozmyšlenou nebo změň názor

Pokud jsi pod tlakem a nemáš jasno, není potřeba okamžitě reagovat nebo se k něčemu zavázat. Dopřej si čas na přemýšlení a vyhodnocení, zda je daná situace v souladu s tvými hodnotami a potřebami a jaké budou následky. To ti umožní reagovat rozvážněji a v souladu se svými skutečnými pocity. Někdy tou nejlepší odpovědí je “nevím, dej mi chvilku”. Pokud později změníš svůj názor, neboj se to komunikovat.

5. Nestyď se říkat NE a odmítat to, co nechceš, ani se za to neobviňuj

Přijmi fakt, že nemůžeme uspokoji očekávání všech, naopak abychom mohli pomoci co nejvíce, musíme dát sebe na první místo. Za hranice se nestyď ani se neobviňuj, že jsi sobecká, je to přirozená součást péče o své zdraví a celkovou pohodu. Každý máme své vlastní potřeby a omezení, které potřebujeme respektovat především my, aby je pak respektovali i druzí. Pamatuj, že když říkáš “ne”, odmítáš akci nebo požadavek, ne tu osobu. Neztrácíš respekt nebo lásku svého okolí, a pokud ano, zamysli se nad tím, jestli tvé vztahy nejsou toxické.

6. Buduj zdravé mezilidské vztahy

Respekt k hranicím je jedním z hlavních poznávacích znamení zdravých vztahů. Obklop se lidmi, kteří respektují tvé hranice a mohou tě podporovat v procesu učení se jejich vytyčování. Mluv s nimi o svých pocitech a rozhodnutích. Podpora okolí je klíčová k posilování této dovednosti, i když je možné že ze začátku to bude nezvyk. Dodá ti to odvahu a jistotu, když uvidíš, že tvé okolí tvé hranice respektuje a přijímá.

7. Když se budeš přijímat cizí NE, naučíš se snáz odmítat to, co nechceš

Zamysli se nad tím, jaké to pro tebe je, když někdo odmítne tebe. Jak se při tom cítíš? Možná to přijímáš a respektuješ bez problémů, tak proč by tomu mělo být u tebe jinak? Pokud se cítíš odmítnutě a cizí ne tě zraňuje, nauč se ho přijímat. Díky tomu se bude i tobě snáz odmítat, co nechceš, a vybuduješ větší bezpečí a důvěru ve svých vztazích.

Jak ti můj program pomůže naučit se odmítat a říkat ne sebevědomě

Jak tě můj program naučí odmítat a nastavit si hranice?

Naučit se nastavit si hranice, říkat “ne” a odmítat, co nechceš, vyžaduje čas. Buď trpělivá a nečekej okamžité výsledky. Nejdřív se potřebuješ naučit opravdu vnímat své potřeby a potom je i jasně komunikovat. Každý krok, který uděláš směrem k jasným hranicím, je krokem správným směrem – krok k tomu být více sama sebou.

Začni tím, že budeš jasně říkat, když nemáš o něco zájem nebo když se cítíš přetížená. Nauč se odmítat žádosti nebo úkoly, které přesahují tvé schopnosti nebo narušují pohodlí. Postupně tuto dovednost posiluj a oslabuj pocit, že musíš plnit očekávání druhých. Reflektuj své zkušenosti – Co ses naučila? Co ještě potřebuješ zlepšit? Co víš, že už určitě v životě nechceš – čemu říkáš ne? To ti může pomoci vytvořit efektivnější strategie pro budoucnost.

Nastavení hranic se věnuje i můj program Sama sobě koučem – Autentická JÁ, kde se nejprve zabýváme sebepoznáním a napojením na sebe, pracujeme s našimi strachy a limity a na závěr se učíme komunikovat hranice směrem ven. Díky tomuto programu se naučíš koučovat sama sebe.

Když se postupně budeš učit odmítat to, co nechceš, a vyjadřovat své skutečné potřeby budeš žít autentičtěji, sebejistěji a zdravěji. Budeš víc a víc v souladu se svými hodnotami a respektovat hodnoty ostatních lidí.

K tomu stačí jednoduché uvědomění “Ne znamená Ne”.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do mého sebekoučovacího programu Autentická JÁ.