V dnešním světě, kde se každý den potýkáme s různými výzvami a rozhodnutími, se sebekoučink stává stále důležitějším nástrojem pro vědomý život a náš rozvoj. Ale co to je sebekoučink a jak můžu být sama sobě koučem?

Co je to sebekoučink? 

Sebekoučink je proces, během kterého na sobě aktivně pracujeme tím, že sami sobě klademe otázky, reflektujeme své myšlenky a chování a hledáme cesty, jak dosáhnout svých cílů. Je to způsob, jak překonat překážky, zlepšovat náš výkon a dosáhnout většího klidu, spokojenosti a úspěchu v životě.

Mám ověřené, že když ovládneme sebekoučink, jsme si schopni vyřešit 80% životních situací sami, bez pomoci profesionála. K tomu být sama sobě koučem totiž stačí několik základních dovedností, tužka a papír. Jaké jsou klíčové předpoklady pro sebekoučink?

  • Sebepoznání a sebereflexe: Přemýšlej o svých silných stránkách, co tě motivuje a co tě brzdí. Ujasni si své životní hodnoty, co je pro tebe v životě skutečně důležité. Sebepoznání je klíčové pro pochopení toho, kým jsme a kam chceme jít. Sebereflexe zase spočívá v upřímnosti sami k sobě a schopnosti se poučit ze svých chyb.
  • Zodpovědnost za sebe: Měj sama sebe na prvním místě a pečuj o své fyzické a duševní zdraví. Zdravá strava, cvičení, spánek, relaxace a rovnováha mezi prací a osobním životem jsou klíčové pro tvou celkovou pohodu a výkonnost. Přebírej zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání.
  • Cílevědomost: Bez jasných cílů a schopnosti plánovat se sebekoučink neobejde. To ti pomůže udržet motivaci a koncentraci na dosažení těchto cílů. Koučink totiž vychází z mětody GROW – goal (nastav si cíl), reality (jaká je tvá situace), options (jaké máš možnosti), will (co budou tvé kroky k cíli).
  • Komunikace a kladení otázek: Schopnost efektivně komunikovat sami se sebou je základem sebekoučinku. Uč se být upřímná a otevřená sama k sobě, naslouchej svým slovům a reaguj na své potřeby.
  • Emoční inteligence: Převzít zodpovědnost a umět řídit své emoce je klíčové pro úspěšný sebekoučink. Uč se rozpoznávat své emoce, zvládat stres a vyrovnávat se s nejrůznějšími výzvami.
6 kroků, jak být sama sobě koučem

6 kroků, jak být sama sobě koučem

Sebekoučink může být dalším krokem tvého seberozvoje. Sama sobě koučem znamená být aktivní v procesu rozhodování a plánování. Učíme se být více vědomí svých cílů, hodnot a priorit, což nám pomáhá rozhodovat se s ohledem na to, co je pro nás skutečně důležité. Podporuje převzetí plné odpovědnosti za náš život, naše chování a rozhodnutí.

Díky tomu nebudeme závislé na tom, aby nás někdo jiný motivoval nebo vedl. Místo toho se naučíme spoléhat se na sebe a na své vlastní zdroje a schopnosti. Díky vědomé a nezávislé práci na sobě zvýšíme své sebevědomí a sebeúctu, protože každý krok, který uděláme posílí naši víru v sebe sama.

1. Popiš sama sobě problém nebo situaci, kterou právě řešíš

Vezmi si tužku a papír a napiš vše, co tě ke stávající situaci napadá. Co se děje? Co tě trápí? Co cítíš? Co je za tím vším? Co je to hlavní, co potřebuješ vyřešit? Co by ti pomohlo se v tom posunout?

2. Definuj své sebekoučovací cíle

Jakmile uvidíš, co je to klíčové téma, které ti pomůže se posunout dál, převeď si ho do pozitivního cíle. Například potřebuji více klidu, chci být spokojenější atd. Snaž se být co nejkonkrétnější… Pokud je to možné zkus cíl změřit, například chci příští rok vydělávatt XY tis. Kč měsíčně. Pokud to možné není, využij škálu od 1 do 10 – jak jsi na tom teď a kam se chceš na škále posunout. Ideálně si urči i kdy toho chceš dosáhnout.

3. Zaměř se na pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je klíčovým prvkem sebekoučinku. Jakmile máš svůj cíl, už se nevracej do negativní situace, ale zaměř se na to, co cíl přesně znamená a jak se k němu přiblížit. Jaké máš možnosti? Jaké jsou tvé pozitivní vlastnosti a úspěchy? Jaká jsou možná řešení této situace namísto problémů a překážek?

4. Přijmi odpovědnost za svůj život a začni dělat krůčky směrem k cíli

Sebekoučink vyžaduje převzetí plné odpovědnosti za svá rozhodnutí, činy a životní směr. Uvědom si, že jste tvůrcem svého vlastního osudu a že máš moc ovlivnit svůj životní příběh. Na závěr sebekoučinku si proto definuj jasný plán a hlavně první malý krok, který uděláš, aby ses posunula k cíli.

5. Rozvíjej své dovednosti

Sebekoučink je neustálý proces učení a růstu a jeho síla začíná a končí tam, kde začínají a končí naše znalosti a zkušenosti. Zaměř se proto na rozvoj svých dovedností a schopností v oblasti, kde se chceš posunout dál. Může to být komunikace, time management, emoční inteligence nebo jakákoli jiná dovednost související s tvými cíli.

6. Pravidelně vyhodnocuj svůj pokrok

Pravidelně se reflektuj nad svými cíli a pokrokem, které jsi dosáhla. Zkuste si uvědomit, co funguje dobře, a co můžeš vylepšit. Vezmi sama sebe čas od času na rande a zamysli se nad tím. Když něco nefunguje, neboj se upravit svůj plán a strategii podle nových poznatků.

Jak ti můj program Sama sobě koučem pomůže naučit se odmítat a říkat ne sebevědomě

Jak tě můj program naučí být sama sobě koučem?

Sebekoučink je cenný nástroj pro osobní rozvoj a úspěch v životě. Je to proces, který mi umožňuje aktivně pracovat na svém osobním růstu, aniž bych musela s každým tématem na koučink nebo na terapii. Ať už se jedná o stanovení cílů, plánování v podnikání nebo řešení osobních problémů a překonávání stresujících výzev, sebekoučink mi pomáhá se neustále zlepšovat a řešit situace tak, jak přicházejí. Jsem díky němu spokojenější a přijímám svůj život takový, jaký je.

Na základě svých zkušeností jsem vytvořila komplexní program Sama sobě koučem – Autentická JÁ, kde se nejprve zabýváme sebepoznáním a napojením na sebe, pracujeme s našimi strachy a limity a na závěr se učíme komunikovat hranice směrem ven.Tento program obsahuje zhruba 50 sebekoučovacích technik, které ti dají skvělý základ pro tvůj další rozvoj.

Když se staneš sama sobě koučem, investuješ do svého vlastního růstu a vzdělávání, významně ti to pomůže žít plnohodnotný a smysluplný život.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka provádím ženy k jejich skutečné autenticitě, zdravé sebehodnotě a životnímu poslání.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale abychom ho prožili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned tím, že si domluvíš svou úvodní schůzku zdarma.