Nerada používám spojení „jsem ztracená“. Mám z něj totiž pocit, že co je ztracené, s tím se už nepočítá a na to se zapomnělo. Místo toho jsem asi před pěti lety o sobě říkala, že jsem „nenalezená“. To podle mě vystihuje vše. Jak ale najít sebe sama? Pamatuj, že naplněný život začíná sebepoznáním a sebeuvědoměním.

V dnešním uspěchaném světě je často těžké najít si čas na sebe, natož čas na to najít sebe sama. Máme spoustu povinností, závazků a očekávání, která přicházejí z různých stran. Pro spokojenější a naplněnější život je ale minimálně pro mě klíčové si takový čas pravidelně dělat. 

Sebepoznání je proces, který pomáhá lepšímu porozumění sobě samým, našim hodnotám, silným stránkám, přáním a omezením. Sebeuvědomění je potom schopnost uvědomovávní si sebe samu, své pocity a potřeby tady a teď.

Klíčové aspekty sebepoznání aneb jak najít sebe sama:

 • Vím si, kdo jsem, jaká je má identita a co je má skutečná podstata
 • Znám své talenty a silné stránky (například díky testu VIA), které dál rozvíjím 
 • Uvědomuji si své slabé stránky, které přijímám 
 • Mám svůj žebříček hodnot, životních priorit a cílů, kterým se řídím 
 • Vím, čím jsem si v životě prošla a co jsem si z toho odnesla
 • Jsem si vědoma svých sabotérů – vzorců myšlení a chování limitujících můj rozvoj
 • Znám své spouštěče a automatické reakce na ně, snažím se s nimi pracovat
 • Uvědomuji si, chápu a vyjadřuji své potřeby, pocity a emoce 
 • Chápu své hranice, které si dokážu nastavit, a díky tomu postupně rozšiřuji svou komfortní zónu
 • Mám vizi, vím, co chci a co nechci, kam směřuji a kým chci být
 • Poznávám svůj hlubší smysl a životní poslání, které mi přináší radost, štěstí a hlubší naplnění 

Díky sebepoznání a sebeuvědomění si vybuduješ vyšší sebevědomí a sebedůvěru. Když najdeš sebe sama, získáš větší jistotu ve své schopnosti a víc si uvěříš. To povede k větší odvaze postavit se výzvám a vykročit z komfortní zóny. Budeš se cítit celistvá a vykročíš vstříc naplněnému životu.

Dalším přínosem sebepoznání a sebeuvědomění je zlepšení vztahů s ostatními. Když si uvědomíš své vlastní pocity, myšlenky a motivace, lépe porozumíš i ostatním lidem. Rozvíjíš schopnost empatie, což pomůže navazování hlubších a autentičtějších vztahů (třeba najdeš i toho pravého partnera). Budeš taky otevřenější rozdílným názorům a perspektivám.

Díky sebepoznání a sebeuvědomění můžeš najít sebe sama, objevit svou pravou podstatu a žít autentický život podle svých vlastních představ a snů. Jaké to asi je vstávat každé ráno natěšená, co nový den přinese?

6 kroků, jak najít sebe sama

Jak najít sebe sama a mít naplněný život? 5 kroků pro hlubší sebepoznání 

dnešním chaotickém světě je velmi snadné se ztratit. Vše se vyvíjí strašně rychle, nemáme na nic čas a stále více z nás se cítí zmateně a odtrženě od svého já. 

Jelikož neznáme svou identitu, tak často na otázku „Kdo jsi?“ odpovídáme názvem své profese nebo nějaké jiné životní role. Neustále někam cestujeme a poznáváme nové země a místa, ale cestu dovnitř sebe podnikne málokdo. A když chceme najít sebe sama, nevíme, co pro to máme vlastně udělat. Sepsala jsem proto několik tipů, jak sebepoznání uchopit.

1. Sebereflexe a vlastní introspekce

Nauč se pravidelně hledat čas a prostor pro sebe, vlastní sebereflexi a vnitřní introspekci. Může to být například formou meditace, procházky v přírodě, psaní deníku nebo jakékoliv jiné aktivity, která tě dostane do kontaktu se svými myšlenkami a pocity. Naplánuj si chvíle, kdy můžeš přemýšlet o svých silných i slabých stránkách, zájmech a cílech. Ptej se sama sebe, co tvůj život naplňuje, co ti dělá radost a co je pro tebe důležité. Toto vnitřní zkoumání ti umožní najít sebe sama.

2. Sebepoznání skrze minulé zkušenosti

Minulé zkušenosti, jak pozitivní, tak negativní, poskytují nejcennější informace o tom, kdo jsme. Udělej si čas na reflexi nad svými minulými rozhodnutími, vztahy a událostmi. Zamysli se, co ses z toho naučila a jak tě to zformovalo. Zaměř se i na to, jestli minulost po sobě nezanechala nějaké bloky, které teď brzdí tvůj vývoj. Zpracuj si je. To může být sice bolestivé, pokud ale chceš najít sebe sama, je to podle mě nezbytné. Jsou to právě obtíže a růst skrze ně, co tě zformovalo do toho, kým jsi a kým se můžeš stát. 

3. Sebeuvědomění pozorným nasloucháním sobě samé

Cvič vědomou pozornost a soustředění na přítomný okamžik. Díky tomu budeš lépe vnímat sama sebe, své pocity a reakce. Nauč se naslouchat tomu, co říkáš nahlas i svému vnitřnímu hlasu a intuici. Všechny odpovědi na své otázky máš v sobě, jen je potřebuješ najít. Buď pozorná k tomu, co tě dokáže nadchnut, co tě těší a co ti přináší radost, stejně tak ale i k tomu, co ti způsobuje stres, úzkost nebo vztek. Tímto způsobem si mnohem lépe uvědomíš sama sebe a to, co se s tebou děje.

4. Najít sebe sama můžeš poznáváním nových věcí a rozšiřováním komfortní zóny

Buď otevřená neustálému učení, poznání a rozvoji. Čtení knih, účast na workshopech nebo kurzech tě obohatí o nové informace a perspektivy. Objevování nových zájmů a aktivit může být skvělý způsob, jak najít sebe sama. Vyzkoušej nový koníček, sport, uměleckou činnost nebo jakoukoliv jinou aktivitu. To ti pomůže objevovat nové stránky tvé osobnosti, zároveň ti to rozšíří obzory a naplní tvůj život novými zážitky.

5. Podpora a hluboké rozhovory s přáteli 

Hledání podpory od ostatních lidí je důležitým aspektem sebepoznání a sebeuvědomění. Otevřená a důvěryhodná komunikace s blízkými přáteli, rodinou nebo profesionálem ti pomohou najít sama sebe. Profesionál navíc disponuje technikami a zkušenostmi, které tento proces dokážou značně urychlit a prohloubit.

Koučink ti pomůže najít sebe sama rychleji a efektivněji

Můj programAutentická JÁ ti pomůže najít sebe sama a mít naplněný život

Co říkáš na mé rady, jak najít sebe sama? Zní to jako dlouhá cesta objevování a přijímání sebe sama s veškerou svou jedinečností? Říkáš si, že to bude chtít dávku trpělivosti, sebereflexe a velkou zvědavost? Tak to jsi četla pozorně.

Pamatuj, že nejspíš neobjevíš všechny odpovědi najednou a nějaké věci se ti možná nebudou hned líbit. Buď proto k sobě laskavá. Jsi skvělá už teď, aniž bys věděla všechno. Navíc každý máme svůj vlastní postup a tempo, jak si vytvořit naplněný život.

Můžeš na to být sama, nebo využít koučink a najít sebe sama s podporou někoho, kdo si tím sám prošel a své zkušenosti předává dál desítkám klientům. Používám zaručený postup a techniky, které se mi osvědčily, a díky tomu dokážu tvůj proces efektivně podpořit. 

Pokud tě to láká, podívej se na seberozvojový program Sama sobě koučem – Autentická JÁ. Naučíš se být svým vlastním koučem a pracovat na své autentičnosti, spokojenosti a rovnováze. Lépe poznáš sama sebe, kdo jsi a kdo nejsi, budeš pracovat s emocemi, nastavíš si hranice a mnoho dalšího. 

Sebepoznání vnímám jako cestu, která trvá celý život. Moc ráda po ní půjdu chvíli s tebou.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do sebekoučovacího programu Autentická JÁ.