Zkoušet něco nového, jít za svými sny a udržet si motivaci je pro mnohé z nás výzvou. Jenže je to skvělý způsob, jak se měnit, růst a zlepšovat.. možná jediný, jak dosáhnout svých dlouhodobých cílů a v životě uspět. Velkou výzvou přitom bývá tzv. sebesabotáž, kdy samy sebe sabotujeme myšlenkami typu „cvičila jsem včera, dneska si můžu dát pauzu“, „když jednou vynechám, nic se přece nestane“ nebo „volala mi kamarádka, tak s ní půjdu místo cvičení na kafe“ apod.

Co je sebesabotáž a jak se projevuje?

Sebesabotáž nabývá různých forem a projevů, ať už jde o odkládání úkolů, nedostatek sebedůvěry, negativní myšlení nebo strach z neúspěchu i úspěchu. Působí přímo proti naší snaze udržet si motivaci. Často je spojena s hluboko zakořeněnými vzorci chování nebo přesvědčeními, která mají svůj původ v minulosti. Existuje několik faktorů, které mohou přispět k sebesabotáži:

  • Nízká sebedůvěra a sebevědomí: Lidé s nízkou sebedůvěrou mohou mít tendenci se vyhýbat výzvám, čímž omezují svůj vlastní potenciál.
  • Perfekcionismus: Nekonečné hledání dokonalosti, strach z neúspěchu a pocit nedostatečnosti může vést k odkládání úkolů nebo dokonce k jejich nedokončení.
  • Strach z úspěchu: Ač možná nečekaně, ale přece jen někteří lidé mají obavy z toho, jakým způsobem by se jejich život mohl změnit po dosažení úspěchu, tak se uspět ani nepokusí.
  • Vnitřní konflikty: Rozpor mezi vlastními hodnotami a očekáváními ostatních mohou rovněž způsobovat sebesabotáž.

 Ať už je příčina jakákoliv, tento zákeřný sebesabotážní vnitřní hlas zpochybňuje naše schopnosti, brání budovat nové návyky a jít za svými sny. Když se na ni vydáme, tak v cestě vytrvat a udržet si motivaci dlouhodobě.

10 tipů, jak jít za svými sny, překonat sebesabotáž a udržet si motivaci

10 tipů, jak jít za svými sny, překonat sebesabotáž a udržet si motivaci

Klíčovou roli při cestě za svými sny hraje budování nových návyků a naše schopnost udržet si motivaci. Zůstat konzistentní, i když jde ozve sebesabotáž, bývá tou největší výzvou při snaze dosáhnout svých cílů.

Důležité přitom ale je, abychom se nesnažili jen dosáhnout nějakých vzdálených cílů, bavit nás musí i samotná cesta. Nezáleží ani tolik na tom, co si zvolíš, ale spíš aby ti dělal radost sám o sobě. To ti pomůže udržet si motivaci dlouhodobě. Pokud tě návyk nebude bavit ani po třech měsících zkoušení, není to pravděpodobně vhodný návyk pro tebe.

1. Navaž své cíle a sny na svou dlouhodobou vizi

Chceš-li udržet motivaci, je klíčové vědět, kam směřuješ. Stanovení jasných a dosažitelných cílů ti poskytne směr k jejich dosažení. Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART) a měly by směřovat k vizi toho, kým se chceš stát. Místo aby sis řekla „budu podnikat“, stanov si cíl jako „budu se věnovat svému podnikání každý všední den alespoň 2 hodiny“. Pokud budou cíle příliš vysoké nebo nereálné, povede to k sebesabotáži. Pokud budou příliš nízké, budou tě nudit. Neváhej je proto kdykoliv upravit tak, aby sis udržela motivaci k budování nového návyku a šla tak za svými sny.

2. Uvědom si svou vnitřní motivaci, která tě žene za tvými sny

Dnes už víme, že vnější motivace dlouhodobě nefunguje, musíme se umět motivovat samy. Správná vnitřní motivace vyvěrá z našich vlastních hodnot a přesvědčení a motivuje nás k dosažení naší vize. Hledej proto smysl a své proč v každé činnosti, které se věnuješ, nebo novém návyku, který právě buduješ. Čeho tím chceš dosáhnout? Proč je to pro mě důležité? Například „budu cvičit 30 minut třikrát týdně, abych se stala zdravou a spokojenou osobou„. 

3. Lépe pochop své vzorce sebesabotáže

Všímej si konkrétního chování a myšlenek, které tě umí zabrzdit, když jdeš za svými sny. Nejspíš se ti v hlavě začne odehrávat negativní rozhovor, prokrastinuješ, odložíš nějaký úkol, nebudeš mít dost sebedůvěry nebo se začneš bát (ne)úspěchu. Identifikuj pravidelné vzorce, které naskakují, když jsi ve stresu nebo když se máš o něčem rozhodnout. Zkus si je zapsat. Když si je zvědomíš, je to první krok tomu překonat sebesabotáž a udržet si motivaci.

4. Zaměř se na pozitivní myšlení, a tím si udržuj motivaci

Když se negativní myšlenky objeví, hledej důkazy, proč nejsou pravda, zaměř se i na pozitivní stránky situace. Namísto aby ses soustředila na to, co půjde špatně, zkus najít pozitivní nebo poučené aspekty. Co můžeš získat z daného úkolu nebo rozhodnutí? Jak to zapadá do tvé dlouhodobé vize? Co se z toho můžeš naučit?

5. Vytvoř si plán budování nových návyků i plán boje se sebesabotáží

Cílů se dosahuje postupně díky malým nepatrným návykům. Nemáš-li plán, nemáš ani cestu k dosažení cíle. Velké cíle tě mnohou odradit, rozděl je proto na menší, snáz zvládnutelné kroky. Vytvoř si plán akce i záchranný plán, co uděláš, když z plánu vypadneš. Tím snížíš tlak, vyhneš se přehlcení a budeš moct lépe sledovat svůj pokrok. Každý krok bude znamenat úspěch, což pomůže dál kráčet za tvými sny.

6. Začleň nové návyky vedoucí za tvými sny do své běžné rutiny

Začlenění návyku do stávající rutiny usnadní jeho udržení. Měj harmonogram, co budeš dělat a kdy. Například, pokud chceš každý den číst, naplánuj si čtení na stejný čas každý večer nebo ho navaž na svou pravidelnou aktivitu (např. po večeři). Stejně tak si můžeš vytvořit připomínky v telefonu nebo na papírek, a mít tak nový návyk i svou motivaci na očích.

7. Buduj nejen nový návyk, ale taky svou sebedůvěru

Rozvíjej svou sebedůvěru nejen postupným dosahováním menších cílů, ale také uznáváním svých schopností a úspěchů. Pracuj na sebepřijetí a víře v to, že si úspěch zasloužíš. Nesrovnávej se s ostatními, každý máme jiné tempo a cestu. Zaměř se na svůj vlastní pokrok a to, co jsi už dokázala.

8. Odměňuj se za úspěchy

Pravidelně vyhodnocuj svůj pokrok, zaznamenávej si ho a oslavuj své úspěchy. Malé velké, každý se počítá. Nenechávej je bez povšimnutí, odměň se za dosažení cíle a buď hrdá za svůj pokrok. Odměny posilují pozitivní asociace a pomáhají udržet si motivaci, když jdeš za svými sny. Nemusíš si hned kupovat něco velkého a drahého, stačí i jednoduchá radostná činnost. Když se přistihneš při sebesabotáži, tak si přečti, jak daleko jsi už dospěla, to ti pomůže vrátit se zpátky.

9. Vytvoř si podpůrnou síť

Sdílej své cíle s přáteli nebo rodinou, tím se ještě více zavážeš k jejich splnění. Navíc podpora a povzbuzení od ostatních mohou poskytnout perspektivu a dodat motivaci nejen v obtížných chvílích. Vytvoř si také prostor pro sdílení obav a neúspěchů. Vyhledávej inspirativní prostředí a lidi, kteří jdou za podobnými sny, to ti pomůže držet si motivaci pozitivním příkladem. Čti inspirativní knihy, poslouchej motivující podcasty nebo se připoj  k komunitě sdílející tvé cíle. Buď otevřená novým myšlenkám, přístupům a novým příležitostem. Pokud nedokážeš sebesabotáž překonat, vyhledej profesionální pomoc terapeuta nebo kouče.

10. Buď trpělivá, flexibilní a uč se ze svých chyb

Změny nejsou hned a někdy může být těžké udržet si motivaci dlouhodobě. Snaž se být trpělivá, vůči sobě laskavá a respektuj svůj vlastní proces růstu. Pokud vypadneš při budování nového návyku, neber to jako selhání. Věnuj chvíli sebereflexi, přizpůsob svůj plán a pokračuj. Pokud ti přijde do života neočekávaná situace, která ovlivní tvůj plán, zjistíš, že původní cíl už tě nemotivuje, nebo uděláš chybu, buď flexibilní. Pravidelně vyhodnocuj své snažení, neváhej ho měnit a neustále se uč. 

Jak ti můj kurz pomůže: - dát si a dodržet novoroční předsevzetí - jít za svými sny a udržet si motivaci - nebát se zkoušet nové věci a vystoupit z komfortní zóny

Jak ti můj kurz pomůže jít za svými sny a udržet si motivaci?

Stejně jako u novoročních předsevzetí, budovat nové návyky a udržet si motivaci dlouhodobě není snadný úkol, ale s pečlivým plánováním, realistickými cíli a odhodláním můžeš vyrazit směrem pozitivním změnám ve tvém životě. Pamatuj, že změny a zkoušení nových věcí vyžadují čas, trpělivost a vytrvalou konzistenci. Každý krok směrem k přijetí nových věcí, udržení si návyků a malé výhry nad sebesabotáží jsou úspěchem, na který můžeš být hrdá.

Díky mému programu Nová JÁ si sedneš s tužkou a papírem, zvážíš své dosavadní úspěchy a neúspěchy, a pak se s úsměvem a odhodláním podíváš do budoucnosti. Zrekapituluješ své dosavadní snažení v několika životních oblastech a naplánuješ, kam se chceš posunout a kým se tak postupně stát. Definuješ si, jaký nový návyk chceš zařadit do svého života.  E-mailová podpora ti dál pomůže udržet si motivaci při jeho budování.

Použitím strategií v tomto článku, které jsou prakticky uchopené i v tomto kurzu, si vytvoříš stabilní základy pro dosahování svých cílů a neustálý osobní růst. Mně osobně tento postup pomohl nejen zhubnout, ale také napsat dva e-booky a úspěšně podnikat.

Přeji ti, ať dosáhneš všeho, po čem toužíš!

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do mého programu Nová JÁ