Sebepřijetí a sebeláska jsou velmi úzce propojené. Jejich společný jmenovatel je odpověď na otázku, jak na zdravý vztah sama k sobě. Představují lék na negativní myšlenky, perfekcionismus a syndrom podvodníka.

Jsou předpokladem pro zdravé vztahy s ostatními lidmi. Jak taky můžeš mít ráda někoho jiného, když nemáš ráda sama sebe? Jak tě mohou přijímat ostatní, když ty sama sebe nepřijímáš a neustále kritizuješ? Jak si můžeš do života přitáhnout respektujícího partnera, když nerespektuješ sama sebe?

Pojďme si ale nejdřív zrekapitulovat pojmy.

Sebepřijetí je proces, který učí, jak přijmout sama sebe takovou, jaká jsem včetně všech mých chyb a nedostatků. Díky tomu totiž dokážu více oceňovat svou vlastní hodnotu bez ohledu na cizí očekávání či hodnocení.

Sebeláska znamená mít ráda sama sebe bezpodmínečně. Sebesoucit umožňuje nahradit sebekritiku laskavým vnitřním monologem. Sebeúcta povzbuzuje kladný a respektující postoj k sobě samé. Všechny tyto schopnosti podporují sebepřijetí a pomáhají vytvořit zdravý, respektující a láskyplný vztah sama k sobě.

V dnešním náročném světě, který často klade důraz na dokonalost a srovnávání se s ostatními, je schopnost přijmout sama sebe a mít se ráda dovedností, kterou stojí za to rozvíjet.

Nezapomeň, že když chceme něco změnit a něčeho v životě dosáhnout, musíme začít vždycky u sebe.

8 tipů vedoucích k sebepřijetí a sebelásce aneb jak na zdravý vztah sama k sobě

8 tipů vedoucích k sebepřijetí a sebelásce aneb jak na zdravý vztah sama k sobě

Schopnost přijmout a mít ráda sama sebe je důležitý předpoklad pro zdravý vztah sama k sobě i k ostatním lidem. Je to základní pilíř psychického a emocionálního zdraví a klíč ke štěstí a laskavému osobnímu růstu. 

Níže najdeš tipy vedoucí ke hlubšímu sebepřijetí a opravdové sebelásce.

1. Pro sebepřijetí nejdřív poznej a uvědomuj si sama sebe

Předpokladem sebepřijetí je sebepoznání a sebeuvědomění. Pochop své silné a slabé stránky, hodnoty, hranice, pocity, potřeby a přání. Uvědom si své jedinečné schopnosti. Dávej prostor pro pravdivé vyjádření svých pocitů a respektuj své hranice. Toto sebeuvědomění ti pomůže přijmout sama sebe a mít se ráda bez odsuzování, negativních myšlenek a sebekritiky. 

2. Zaměř se na přijetí svých nedokonalostí

Toto je pro mě osobně jeden z nejtěžších úkolů – nastavit si realistická očekávání. Nikdo nejsme dokonalý a máme své limity, děláme chyby a občas v něčem selžeme. Bezpodmínečné přijetí nedokonalostí a slabých stránek je klíčové. Místo odsuzování se soustřeď na učení a růst, které z těchto zkušeností můžeš získat. Měj sebesoucit a buď k sobě laskavá. Připomínej si, že máš právo na omyly a že perfekcionismus je nepřítel sebelásky a zdravého vztahu sama k sobě.

3. Nauč se odpouštět

Tento krok může být bolestivý i dlouhý, netlač proto na sebe. Mnohdy nám totiž minulé křivdy a selhání brání v sebepřijetí. Pro sebelásku je naprosto zásadní naučit se odpouštět jak sobě, tak i druhým lidem, a být laskavá. Odpuštění znamená opuštění minulosti a možnost posunout vpřed. I když to není vždycky snadné, pamatuj, že odpouštíš pro sebe, ne pro druhé. Pro to, aby ses mohla soustředit na současnost, vytvořit si budoucnost dle svých představ a mít zdravý vztah sama se sebou.

4. Změň svůj vnitřní monolog a pracuj na zdravém vztahu sama k sobě

Místo kritiky a odsuzování svých chyb se zaměř na své pozitivní stránky a úspěchy. Mluv se sebou laskavě jakoby byla sama sobě podporujícím rodičem nebo nejlepší kamarádkou. Každý den si najdi čas na pochvalu a ocenění za své úsilí a snahu. Pravidelně si připomínej si své úspěchy, ať malé či velké, a pamatuj na to, co všechno jsi už zvládla. Třeba si vytvoř jejich seznam a ten si čas od času přečti nebo praktikuj vděčnost za to, kdo jsi a co v životě máš. 

5. Nesrovnávej se s nikým jiným než sama se sebou

Srovnávání se s ostatními je národním sportem Čechů, ale taky zdrojem negativních emocí a nepřítelem sebepřijetí a sebelásky. Uvědom si, že každý člověk je jedinečný a má svou vlastní cestu. Nedovol, aby se tvá hodnota odvíjela od toho, jak dobře se ti daří ve srovnání s ostatními. Místo toho se soustřeď na své vlastní cíle a pokroky a přijímej sama sebe takovou, jaká jsi. Pokud se chceš s někým srovnávat, srovnávej se pouze s tím, kým jsi byla včera, před měsícem nebo před rokem.

6. Stanov si zdravé hranice a omez negativní vlivy

Sebeláska se realizuje v rámci zdravých hranic. Nauč se respektovat své vlastní potřeby a pocity. Říkej „ne“ a chraň svůj čas a energii pro to, co je skutečně důležité. Neboj se omezit svůj kontakt s lidmi a situacemi, které tě stahují dolů a negativně tě ovlivňují. Obklop se prostředím a lidmi, kteří tě budou podporovat a inspirovat a se kterými můžeš sdílet své pocity, zkušenosti a potřeby. Otevři se povzbuzení, pochvale a komplimentům od druhých.

7. Pečuj o sebe na důkaz sebepřijetí a sebelásky

Jeden z hlavních důkazů sebelásky je péče o své fyzické, emocionální a duševní zdraví tím, že budeš dostatečně spát, zdravě jíst, hýbat se a odpočívat. Snaž se být v přítomném okamžiku a naslouchat svým potřebám, pocitům a myšlenkám. Najdi si čas pro sebe, relaxuj, medituj a bav se. Dovol si projevovat své emoce a vyjádřit své potřeby. Směřuj k životní rovnováze a ke zdravému vztahu sama k sobě.

8. Hledej své životní poslání

Lidé, kteří mají zdravý vztah sami k sobě, často žijí v souladu se svým životním posláním. Přemýšlej tedy o svých zájmech, vášních a hodnotách a hledej způsoby, jak je uplatnit ve svém životě. Pochopení toho, jak můžeš přinést hodnotu a pozitivní změnu ve světě, posiluje pocit sebepřijetí a smysluplnosti.

Jak na sebepřijetí a sebelásku: koučink ti pomůže mít zdravý vztah sama k sobě

Jak koučink pomáhá sebepřijetí a sebelásce, a tak mít zdravý vztah sama k sobě?

Mít zdravý vztah sama k sobě je umění, které vyžaduje čas, trpělivost a samozřejmě láskyplnou práci na sobě. Pamatuj si, že jsi jedinečná a hodnotná právě taková, jaká jsi. Nauč se oceňovat své úspěchy, vyvaruj se srovnávání s ostatními a pečuj o své fyzické i duševní zdraví. Vyžaduje to sice vědomé úsilí, ale odměnou ti bude větší štěstí, pohoda a život naplněný láskou a radostí.

Pokud je pro tebe obtížné přijmout sama sebe, obrať se na odborníka, jako je psycholog, terapeut nebo kouč, kteří znají další techniky na podporu sebepřijetí a sebelásky. Podívej se na můj program Sebepoznání, během kterého tě povedu prostřednictvím koučovacích metod i vlastní zkušenosti k větší laskavosti, vnitřní harmonii a zdravému vztahu sama k sobě.

Jak řekla má klientka Petra: „Koučink mi pomohl zkoumanou situaci ,,rozkouskovat” na dílčí problémy, které se již nezdály tak neřešitelné a pohlcující. Uvědomila jsem si, že situace není černobílá a nemusím vše vyřešit najednou, díky čemuž jsem si vlastně dost oddechla. Nejsem na sebe již tak přísná a nevyčítám si toho tolik. Líbil se mi efektivní, ale zároveň přátelský a empatický přístup, takže se mi o všem povídalo bez studu a jakéhokoli ostychu.“

Nebuď na sebe stejně jako Petra tak přísná a nevyčítej si toho tolik. Pracuj na svém sebepřijetí a na důkaz sebelásky projevuj soucit k sobě samé, protože si to zasloužíš.

A nikdo jiný to tak dobře nejspíš neudělá.

O mně

Jmenuji se Denisa a své klienty vedu k zažehnutí jiskry a úspěchu v životě.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale spíš si ho užili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že se objednáš na úvodní schůzku se mnou.