Moderní role muže a ženy ve vztahu stále více představuje tzv. rovnocenné partnerství. Ani jeden z partnerů není víc, ani míň než ten druhý. Usilujeme o finanční, emoční a celkovou nezávislost na partnerovi. Oba se dokážeme postarat sami o sebe, do vztahu vstupujeme a zůstáváme v něm svobodně z vlastní vůle. Je nám spolu prostě dobře a dva jsou více něž jeden.

Nemalý vliv na tuto změnu moderní role muže a ženy ve vztahu sehrály měnící se společenské konvence. Díky tomu se obecně očekává (i když stále to ne vždy odpovídá realitě), že muži a ženy budou rovnocennými partnery v různých sférách života. Totéž potom logicky chceme mít i ve svých partnerských vztazích.

Jaká bývají očekávání muže a ženy od rovnocenného partnerství?

Očekávání muže a ženy v partnerském vztahu jsou různá, závisí na konkrétním páru a individuálních hodnotách partnerů. Ve své praxi jsem ale vypozorovala společné aspekty, které muži i ženy od rovnocenného partnerství očekávají.

 • Žádáme lásku, emocionální podporu a porozumění. Chceme vědět, že můžeme své city, pocity a myšlenky otevřeně sdílet a cítit se přitom bezpečně.
 • Důvěra a věrnost jsou klíčové pro dlouhodobost vztahu. Úzce souvisejí s jasným nastavením hranic vztahu – to, co pro jeden pár znamená narušení důvěry nebo nevěra, neplatí pro jiný.
 • Schopnost komunikace a konstruktivního řešení problémů je zásadní. Chceme s partnerem otevřeně mluvit o svých potřebách, očekáváních a obavách.
 • Chceme, aby dva byli více než jeden, chceme spolupracovat. Ať se jedná o sdílení domácích povinností, péči o děti nebo podporu v kariéře.
 • Fyzická přitažlivost odlišuje partnerské vtahy od přátelství. Uspokojivý sexuální život hraje nezastupitelnou roli v každém partnerství a bez něj vztah upadá.
 • Každý z partnerů chce být respektován a uznáván. Chceme být přijímáni a milování, jací jsme, ne se přetvařovat ani přetvářet.
 • Chceme v našem partnerském vztahu rovnost. Oba se rovným dílem a podle svých možností podílíme na rozhodování, péči o domácnost a na společném životě.

Více se tomuto tématu věnuji v článku o tom, jak pracovat na zdravém a harmonickém vztahu.

V čem se často liší očekávání mužů a žen ohledně jejich role v rovnocenném partnerství?

Nelze obecně tvrdit, že všechny ženy a muži mají stejná očekávání. Toto jsou příklady častých rozdílů, které snadno vedou ke konfliktům:

 • Rozdělení domácích a rodinných povinností: Historicky byly ženy zodpovědné za domácnost a rodinu, zatímco muži za výdělek. Ačkoliv v moderních vztazích usilujeme větší rovnost, ne vždy máme stejná očekávání jako náš partner.
 • Podpora v kariéře a osobním rozvoji:  Ačkoliv v minulosti to byl hlavně muž, kdo se kariérně a osobně rozvíjel, dnes to jsou i ženy, které chtějí podporu v této oblasti.
 • Komunikace: Některé studie ukazují, že ženy kladou větší důraz na komunikaci a chtějí s partnerem více mluvit o svých pocitech a myšlenkách. Muži bývají méně výmluvní nebo preferovat jiný způsob komunikace.
 • Emocionální podpora: Ženy očekávají více emocionální podpory a porozumění od svého partnera, zatímco muži kladou větší důraz spíše na praktickou pomoc a řešení problémů.
 • Fyzická intimita: Sexuální preference a apetit jsou velmi individuální, nezávisle na pohlaví, a mohou se mezi partnery výrazně lišit a působit časté neshody a zklamání.

Stále více z nás hledá rovnocenné partnerství. K tomu ale potřebujeme jednak mít zdravý vztah sami k sobě a také najít kompatibilního partnera, se kterým dokážeme hledat společná řešení. Očekávání konkrétního muže a ženy se totiž liší, nejen díky kulturním, sociálním nebo rodinným faktorům. Mluvme proto s partnery otevřeně a co nejdříve o těchto tématech a nebojme se je otevírat i kdykoliv v průběhu vztahu.

Jak na rovnocenné partnerství? Nastavte si moderní roli muže a ženy ve vztahu

Jak na rovnocenné partnerství? Nastavte si moderní role muže a ženy ve vztahu

Staré stereotypy o tom, jaká je role muže a ženy ve vztahu, ustupují požadavkům na rovnocenné partnerství. To je jako tým, kde každý přispívá podle svých dovedností a možností, ne podle své tradiční mužské či ženské role.

Rovnost znamená, že žádný partner není považován za nadřazeného nebo podřízeného druhému. Oba se cítí respektováni za své myšlenky, pocity, názory a individualitu. Oba se podílejí na rozhodování a práci na vztahu rovným dílem.

Cílem obou partnerů je najít společnou řeč, dohodnout se a spolupracovat. Nehádejme se ani nedělejme ústupky a kompromisy, v konfliktech radši hledejme společně řešení, které odpovídá potřebám oběma.

Jak tedy na to, abyste dosáhli skutečně rovnocenného vztahu?

1. Respektující komunikace je klíčem k rovnocennému partnerství

Komunikujte spolu otevřeně a upřímně. To je klíčem k porozumění potřebám, očekáváním a citům vás obou. Vyjadřujte své myšlenky, pocity a obavy bez vzájemného souzení nebo přehlížení. Nezapomínejte, že klíčovým prvkem vztahu je respekt a rovnost. Aktivně se o sebe zajímejte se, naslouchejte si a buďte k sobě empatičtí. Uznávejte a respektujte to, kým jste, co si myslíte, co cítíte a co si přejete.  

2. Rozdělte si domácí povinnosti a správu financí, ať si ušetříte zbytečné konflikty

Rozdělte si domácí práce, péči o rodinu i finanční stránku podle schopností, možností a preferencí obou. Společně si sedněte ideálně už na začátku vztahu a domluvte se, jak budete zvládat různé aspekty domácnosti. Buďte otevření ohledně financí a společně stanovte pravidla ohledně správy společných výdajů. S výsledkem těchto rozhovorů potřebujete být spokojení oba. Nebojte se toto nastavení kdykoliv vytáhnout a probrat znova.

3. Podporujte své vzájemné cíle a sny, ať dosáhnete hlubšího propojení

Podporujte se aktivně navzájem ve snaze osobní rozvoj a naplňování svých snů. Díky moderní roli muže a ženy oba máte příležitosti rozvíjet svou kariéru, zájmy a seberealizovat se. Partner by měl být partnerem v dosahování těchto cílů, to znamená, že se ochotně podílí na domácích povinnostech a péči o rodinu, aby ten druhý měl čas a energii na své projekty. Buďte tu pro sebe nejen v dobrých, ale také ve špatných časech.

4. Společná přítomnost a vize do budoucna vám dají jasný směr

Udržujte vztah zajímavý a naplňující tím, že sdílíte společné zájmy a zážitky. Sdílejte kvalitní čas a tvořte si vzpomínky. Smějte se společně a zkuste jeden druhého něco nového naučit. Mluvte o svých společných cílech a vizi pro budoucnost. Společně plánujte a pracujte na dosahování těchto cílů.

5. Bez flexibility a hledání společného řešení to dnes nejde

 

Vztahy se vyvíjejí, to co bylo skvělé na začátku, nemusí fungovat po letech.  Rovnocenné partnerství vyžaduje flexibilitu a adaptaci na nové situace a výzvy. Občas se může stát, že jednoho partnera zatíží větší pracovní zátěž nebo rodinné starosti, a je důležité, aby druhý partner byl schopen poskytnout větší podporu a pomoc. Jindy tomu bude zase naopak. Díky tomu vytvoříte rovnocenné partnerství, kde se nesleduje „má dáti – dal“, ale kde se na sebe můžete dlouhodobě spolehnout.

Jak ti koučink pomůže dosáhnout rovnocenného partnerství?

Jak ti koučink pomůže tomu mít rovnocenné partnerství?

Rovnocenný partnerský vztah bývá dynamický a vyžaduje neustálou komunikaci, vzájemnou podporu a spolupráci obou partnerů. Klíčem je respektovat individuální potřeby a preference obou a hledat společně řešení konfliktů. Je to něco, co naprostá většina z nás neviděla u svých rodičů, a nemá proto vhodnou inspiraci ani vzor. Potřebujeme se to, co jsme doma okoukali, přeučit, abychom si nastavili moderní roli muže a ženy ve vztahu, a mohli tak mít rovnocenné partnerství.

Klientky za mnou obvykle chodí v období partnerské krize, kdy vztah chtějí zachránit nebo z něj odejít. Obvykle stačí, když na sobě začne pracovat alespoň jeden partnerů a druhý adekvátně reaguje na nové vzorce chování. Nicméně, pokud se jedná o tzv. toxický vztah, je nezbytné, aby na sobě začali pracovat oba partneři, a to zvlášť i společně. Je ale vždy lepší krizím předcházet, postupně své vzorce chování měnit a komunikovat své pocity a potřeby co nejdříve.

Pokud se chceš vydat vstříc moderní roli muže a ženy ve vztahu, a mít tak rovnocenné partnerství, zvaž možnosti koučinku. Během něho projdeme tvé vzorce chování, práci s emocemi a komunikační dovednosti. Tvůj vztah k sobě i k partnerovi se díky tomu prohloubí a dostane novou jiskru. Pokud tě to zaujalo, domluv si nezávaznou schůzku a pustíme se do toho.

Ne nadarmo se říká, že partnerský vztah je naším zrcadlem a poskytuje nejlepší zdroj pro náš osobní růst.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že si zarezervuješ nezávaznou schůzku. Během 30 minut probereme, co tě zajímá.