Jak být autentická a víc sama sebou? A jakto, že teď sama sebou nejsem? A co je autentický život? Ať už ti tyto filozofické otázky vyvstaly na mysli teprve nedávno, nebo se jimi zabýváš celý život, chci se s tebou podělit o svůj pohled a zkušenost.

Zcela upřímně jsem ještě před pár lety jela na trendu dnešního světa, kde si lidé nasazují masky, předstírají a přizpůsobují se společenským normám. Být sama sebou se stále příliš nenosí, ačkoliv jsme v tom podle mě většinou nevědomě.

Taky jsem nevěděla, že má smysl přemýšlet na tím, jestli jsem nebo nejsem sama sebou. Slovo autenticita jsem dlouho neuměla zařadit ani vyslovit. Zjistila jsem ale, že takto nedokážu být svobodná ani spokojená, i když jsem mohla cestovat, kam jsem chtěla, vídat se, s kým jsem chtěla, a dokazovat, co jsem chtěla. Snažila jsem se být hodná holka a vyhovět očekávání okolí. Problém byl, že jsem ve skrytu duše vůbec nevěděla, co chci ani kdo jsem.

Teď už to ale vím! Navíc hned poznám, když v nějaké situaci sama sebou nejsem. Stojí mě to totiž obrovské množství energie a celkově se potom necítím dobře. Asi proto, že vím, jak skvělé je být víc sama sebou a žít autentický život.

6 základních kamenů autentického života: Jak být autentická a víc sama sebou

6 základních kamenů autentického života: Jak být víc sama sebou?

Mít autentický život znamená být v souladu se svým vnitřním skutečným já, být upřímná k sobě i ostatním, projevovat se bez přetvářky a žít podle svých vlastních hodnot. Je to schopnost být hlouběji propojena se sebou i s okolním světem, vnímat a prožívat každý moment s plnou pozorností.

Abych mohla být autentická, musím nejprve dobře znát sama sebe. Teprve potom můžu podle svých pravých přesvědčení a potřeb taky žít. Není to něco, čeho lze dosáhnout přes noc. Naopak si myslím, že autentičnost je cesta na celý život.

Je to cesta, která mi umožňuje být svobodnější a prožívat mnohem spokojenější a naplněnější život.

Pojďme se proto podívat na 6 základních kamenů, jak být autentická a víc sama sebou. Každému se potom podrobné věnuji i ve zvláštním článku.

1. Sebepoznání a sebeuvědomění: Co znamená být víc sama sebou?

Autentický život začíná sebepoznáním a sebeuvědoměním, musím nejdřív vědět, kdo opravdu jsem, jaké jsou mé hodnoty, silné a slabé stránky a co v životě chci a nechci. Porozumění sobě samé je základem pro to být sama sebou a mít autentický život. Jak by mi taky mohli rozumět druzí, když nerozumím sama sobě? Věnuj proto čas sebereflexi a práci na sobě. Podívej se do svého nitra a ptej se na otázky „Kdo jsem?“, „Co je pro mě opravdu důležité?“

Jak na sebepoznání se blíže dozvíš v článku Sebevědomí a sebepoznání: Proč a jak najít sama sebe?

2. Autentický život je ve shodě s vlastními hodnotami

Životní hodnoty jsou základní principy, které nám ukazují, co je pro nás skutečně důležité, jaké máme priority a jak bychom chtěli jednat. Identifikuj své hodnoty a snaž se žít podle nich. Buď konzistentní v tom, jak jednáš navenek, a tím, co je uvnitř. To ti přinese pocit integrity, štěstí a naplnění. Budeš taky hned vědět, jak nakládat se svou energií a časem a jak prioritizovat.

Návod na to, jak si sestavit žebříček životních hodnot, najdeš v tomto článku Jak určit své priority? Vytvoř si žebříček životních hodnot.

3. Sebepřijetí, sebehodnota a sebesoucit: Přijmi to, kým jsi bez soudů a kritiky

Autentický život zahrnuje sebepřijetí a soucit k sobě samé. Každý z nás máme nedokonalosti, ale i ty jsou součástí naší jedinečnosti. Přijmout sebe sama znamená milovat sebe se všemi svými chybami. Vyhýbej se proto srovnávání s ostatními a sebekritice, které jsou velkou překážkou osobní spokojenosti. Když se budeš cítit dobře ve své vlastní kůži a budeš se sebou spojená, můžeš být autentická i v kontaktu s ostatními.

Sebepřijetí, sebelásce a sebesoucitu se podrobněji věnuji v článku Sebepřijetí, sebeláska, sebeúcta: Jak přijmout sama sebe?

4. Sebeláska a sebepéče: Měj na prvním místě sebe a hezky se o sebe starej

Buď autentická a měj samu sebe na prvním místě. Uvědom si, že jsi hodna lásky a péče, buduj zdravé hranice a věnuj čas pro sebe. To zahrnuje péči o své fyzické, emoční a duševní zdraví. Také se obklopuj lidmi a prostředím, které tě posilují a podporují tvou autentičnost.

Díky tomu budeš směřovat k životní rovnováze, o které píšu v článku 4 pilíře životní harmonie: Jak najít v životě rovnováhu?

5. Autentický život se žije nejlépe v souladu s vnitřním posláním

Každý máme své jedinečné dary, talenty a vášně, které můžeme předat světu. Život v souladu s vnitřním posláním znamená naslouchat svému vnitřnímu hlasu a žít podle svých hlubších cílů. Obnáší to vybrat si vlastní cestu, přijmout zodpovědnost za své vlastní volby a odolat tlaku přizpůsobit se očekávání ostatních. Naslouchej svému nitru a důvěřuj svému vlastnímu rozhodování. Nevyhýbej se zkušenostem a chybám. To ti přinese hlubší smysl, naplnění a radost z tvoření vlastního osudu.

Jak najít životní poslání a smysl života se dozvíš v článku Cesta seberealizace aneb jak najít životní poslání a smysl života.

6. Pravdivé sebevyjádření: Buď víc sama sebou a otevřeně komunikuj

Autentičnost znamená být víc sama sebou a projevovat se bez přetvářky nebo masky i navenek vůči ostatním. Je to schopnost vyjádřit své myšlenky, pocity a názory s upřímností, respektem k sobě i ostatním a bez strachu z odsouzení. Nemusíš souhlasit se všemi ani všichni nemusí souhlasit s tebou. Otevřenost a zranitelnost vytvářejí prostor pro hlubší a upřímnější vztahy, jelikož budují důvěru a vzájemné porozumění mezi lidmi. Pamatuj, že tvá jedinečnost přináší světu hodnotu, rozmanitost, a proto nemá smysl ji skrývat.

Teď už víš, jak být autentická a víc sama sebou

Už víš, jak být autentická a víc sama sebou?

Tak teď už máš představu, jak být víc sama sebou a jaké jsou pro to předpoklady. Nezní to úplně snadno, ale za pokus to určitě stojí.

Autentický život je cenný dar, který prospěje nejen tobě a tvému sebevědomí, ale také ti přinese hlubší mezilidské vztahy. Vyžaduje odvahu, sebereflexi a trpělivost. Neboj se ukázat světu svou pravou podstatu a buď hrdá na to, kým jsi. Obohatíš tím nejen sebe, ale i lidi kolem.

Být autentická a víc sama sebou je klíčem ke skutečné svobodě, spokojenosti a životnímu naplnění. Každý z nás má svou vlastní cestu, a to také ctím u svých klientů, přátel a blízkých. Pokud chceš touto cestou kráčet bok po boku a mít vedle sebe někoho, kdo tě podporuje, inspiruje a dává další podněty k zamyšlení, podívej se na můj program Sebepoznání a neváhej si se mnou domluvit nezávaznou schůzku zdarma.

Věřím, že každý krok směrem k autentickému životu byť u jednoho jediného člověka je cenným přínosem a inspirací pro celou společnost.

O mně

Jmenuji se Denisa a své klienty vedu k zažehnutí jiskry a úspěchu v životě.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale spíš si ho užili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že se objednáš na úvodní schůzku se mnou.