Jak být autentická a víc sama sebou? A jakto, že teď sama sebou nejsem? A jak žije autentický člověk? Ať už ti tyto filozofické otázky vyvstaly na mysli teprve nedávno, nebo se jimi zabýváš celý život, chci se s tebou podělit o svůj pohled a zkušenost.

Zcela upřímně jsem ještě před pár lety jela na trendu dnešního světa, kde si lidé nasazují masky, předstírají a přizpůsobují se společenským normám. Být sama sebou se stále příliš nenosí, ačkoliv jsme v tom podle mě většinou nevědomě.

Taky jsem nevěděla, že má smysl přemýšlet na tím, jestli jsem nebo nejsem sama sebou. Slovo autenticita jsem dlouho neuměla zařadit ani vyslovit. Zjistila jsem ale, že takto nedokážu být svobodná ani spokojená, i když jsem mohla cestovat, kam jsem chtěla, vídat se, s kým jsem chtěla, a dokazovat, co jsem chtěla. Snažila jsem se být hodná holka a vyhovět očekávání okolí. Problém byl, že jsem ve skrytu duše vůbec nevěděla, co chci ani kdo jsem.Teď už to ale vím! Navíc hned poznám, když v nějaké situaci sama sebou nejsem. Stojí mě to totiž obrovské množství energie. Asi proto, že vím, jak skvělé je být víc sama sebou.

Co to znamená být autentická a víc sama sebou?

Být autentická znamená být upřímná a otevřená vůči sobě samé a nehrát na okolí žádné role. Nesnažit se zalíbit ani zavděčit. Nesrovnávat se ani neusilovat o ničí uznání. Co to znamená?

  • Pečlivě zkoumáš a přijímáš sama sebe: To zahrnuje hlubší rozpoznání svých hodnot, cílů, přesvědčení a pocitů. Když víš, kdo jsi a co pro tebe má skutečný význam, můžeš být sama sebou i ve vztazích s ostatními lidmi a dělat práci, co tě skutečně vnitřně naplňuje. Autentický člověk se umí mít se rád i v momentech selhání.
  • Žiješ a projevuješ se taková, jaká opravdu jsi: Být autentická znamená žít a jednat v souladu s vlastními hodnotami, přesvědčeními a vnitřním JÁ. Neztrácíš sama sebe v pokusu být někým jiným nebo vyhovět ostatním. Jsi upřímná vůči sobě i okolí a na nic si nehraješ. Nebojíš se své hodnoty přezkoumávat s ohledem na nové životní zkušenosti.
  • Nejsi závislá na názorech a uznání ostatních lidí: Nesrovnáváš se, nežiješ pro uznání od ostatních. Máš svá vlastní přesvědčení, názory a nebojíš se je prosadit, i když jsou odlišné od okolí. Nevadí ti, když tě někdo nemá rád, naopak s tím počítáš, že se nejde zalíbit všem.
  • Jsi otevřená novým zkušenostem a růstu: Chápeš, že celý život se budeš něco nového učit a růst. Nebojíš se změnit sebe i okolnosti kolem sebe, pokud získáš nové poznatky nebo perspektivy. Nelpíš na rigidním sebeobrazu, který si snažíš udržet.

Autenticita je cesta k hlubšímu sebepoznání, skutečné svobodě a spokojenějšímu a naplněnějšímu životu.

6 základních dovedností autentického člověka: Jak být autentická a víc sama sebou

6 základních dovedností autentického člověka: Jak být víc sama sebou?

Abych mohla být autentická, musím nejprve dobře znát sama sebe. Teprve potom můžu podle svých pravých přesvědčení a potřeb taky žít. Není to něco, čeho lze dosáhnout přes noc. Naopak si myslím, že autenticita je cesta na celý život.

Pojďme se proto podívat na 6 základních kamenů, jak být autentická a víc sama sebou. Každému se potom podrobné věnuji i ve zvláštním článku.

1. Sebepoznání: Co znamená být víc sama sebou?

Autentický člověk začíná sebepoznáním, musí nejdřív vědět, kdo opravdu je, jaké má hodnoty, silné a slabé stránky a co v životě chce a nechce. Porozumění sobě samé je základem pro to být sama sebou. Jak by mi taky mohli rozumět druzí, když nerozumím sama sobě? Věnuj proto čas sebereflexi a práci na sobě. Podívej se do svého nitra a ptej se na otázky „Kdo jsem?“, „Co je pro mě opravdu důležité?“

Jak na sebepoznání se blíže dozvíš v článku Jak najít sebe samu? Buď vědomější díky sebepoznání

2. Autentický člověk žije ve shodě s vlastními hodnotami

Životní hodnoty jsou základní principy, které nám ukazují, co je pro nás skutečně důležité, jaké máme priority a jak bychom chtěli jednat. Identifikuj své hodnoty a snaž se žít podle nich. Buď konzistentní v tom, jak jednáš navenek, a tím, co je uvnitř. To ti přinese pocit integrity, štěstí a naplnění. Budeš taky hned vědět, jak nakládat se svou energií a časem a jak prioritizovat.

Návod na to, jak si sestavit žebříček životních hodnot, najdeš v tomto článku Jak určit své priority? Vytvoř si žebříček životních hodnot.

3. Sebepřijetí, sebehodnota a sebesoucit: Přijmi to, kým jsi, bez soudů a kritiky

Autentický člověk přijímá sám sebe a má k sobě soucit. Každý z nás máme nedokonalosti, ale i ty jsou součástí naší jedinečnosti. Přijmout sebe sama znamená milovat sebe se všemi svými chybami. Vyhýbej se proto srovnávání s ostatními a sebekritice, které jsou velkou překážkou osobní spokojenosti. Když se budeš cítit dobře ve své vlastní kůži a budeš se sebou spojená, můžeš být autentická i v kontaktu s ostatními.

Sebepřijetí, sebelásce a sebesoucitu se podrobněji věnuji v článku Sebepřijetí a sebeláska: Jak přijmout sama sebe?

4. Sebeláska a sebepéče: Měj na prvním místě sebe a hezky se o sebe starej

Buď autentická a měj samu sebe na prvním místě. Uvědom si, že jsi hodna lásky a péče, buduj zdravé hranice a věnuj čas pro sebe. To zahrnuje péči o své fyzické, emoční a duševní zdraví. Také se obklopuj lidmi a prostředím, které tě posilují a podporují tvou autenticitu.

Díky tomu budeš směřovat k životní rovnováze, o které píšu v článku 4 pilíře životní harmonie: Jak najít v životě rovnováhu?

5. Autentický člověk zná své vnitřní poslání

Každý máme své jedinečné dary, talenty a vášně, které můžeme předat světu. Život v souladu s vnitřním posláním znamená naslouchat svému vnitřnímu hlasu a žít podle svých hlubších cílů. Obnáší to vybrat si vlastní cestu, přijmout zodpovědnost za své vlastní volby a odolat tlaku přizpůsobit se očekávání ostatních. Naslouchej svému nitru a důvěřuj svému vlastnímu rozhodování. Nevyhýbej se zkušenostem a chybám. To ti přinese hlubší smysl, naplnění a radost z tvoření vlastního osudu.

Jak najít životní poslání a smysl života se dozvíš v článku Jak najít životní poslání a smysl života.

6. Pravdivé sebevyjádření: Buď víc sama sebou a otevřeně komunikuj

Autenticita znamená být víc sama sebou a projevovat se bez přetvářky nebo masky i navenek vůči ostatním. Je to schopnost vyjádřit své myšlenky, pocity a názory s upřímností, respektem k sobě i ostatním a bez strachu z odsouzení. Nemusíš souhlasit se všemi ani všichni nemusí souhlasit s tebou. Otevřenost a zranitelnost vytvářejí prostor pro hlubší a upřímnější vztahy, jelikož budují důvěru a vzájemné porozumění mezi lidmi. Pamatuj, že tvá jedinečnost přináší světu hodnotu, rozmanitost, a proto nemá smysl ji skrývat.

Jak na pravdivé sebevyjádření najdeš v článku Vědomá a asertivní komunikace: klíč k hlubším vztahům.

Teď už víš, jak být autentická a víc sama sebou

Už víš, jak být autentická a víc sama sebou?

Tak teď už máš představu, jak být víc sama sebou a jaké jsou pro to předpoklady. Nezní to úplně snadně, ale za pokus to určitě stojí. Autenticita je cesta, která zahrnuje sebepoznání, sebepřijetí a vede k seberealizaci.

Autentický život je cenný dar, který prospěje nejen tobě a tvému sebevědomí, ale také ti přinese hlubší mezilidské vztahy. Vyžaduje odvahu, sebereflexi a trpělivost. Neboj se ukázat světu svou pravou podstatu a buď hrdá na to, kým jsi. Obohatíš tím nejen sebe, ale i lidi kolem.

Pokud se po přečtení tohoto článku toužíš věnovat tomuto tématu více, podívej se na seberozvojový program Sama sobě koučem – Autentická JÁNaučíš se být svým vlastním koučem a pracovat na své autenticitě, spokojenosti a rovnováze. Budeš lépe čelit strachům, pracovat s emocemi, nastavíš si hranice a mnoho dalšího. 

Věřím, že každý krok směrem k autenticitě byť u jednoho jediného člověka je cenným přínosem a inspirací pro celou společnost.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do mého sebekoučovacího programu Autentická JÁ.