Mnoho žen vnímá potřebu splnit očekávání společnosti, rodiny, přátel za každou cenu. Byly jsme vychované s přesvědčením, že musíme být vždy milé a usměvavé. Máme se starat o ostatní, přizpůsobovat se a vyhovovat potřebám okolí. To vede ale k tzv. syndromu hodné holky (anglicky people pleasing), díky kterému se chceš zavděčit a zalíbit všem za každou cenu. Uspokojujeme potřeby druhých místo svých vlastních. 

Touha zapadnout je přirozenou lidskou potřebou, ale stát se jejím otrokem vede k vyčerpání a ztrátě autenticity. Snažíme se být požehnáním pro ostatní na úkor sebe samých.

Navenek se tváříme jako andílci, ale uvnitř sebe zažíváme peklo. Jsme na to často hrdé a nechápeme, že to tak nemá každý.

Jaké jsou příznaky a důsledky syndromu hodné holky?

Existuje několik příznaků, které mohou naznačovat přítomnost syndromu hodné holky:

 • potřeba se zavděčit a zalíbit všem a být neustále milá a příjemná
 • strach říct vlastní názor nebo vyjádřit své „ne“ z důvodu možné kritiky
 • souhlas s názorem ostatních a obava z konfliktů a odmítnutí
 • nedostatek hranic ve vztazích
 • snaha vyhovět všem, i když to znamená obětovat vlastní potřeby
 • pocit viny při prioritizaci sebe sama.

Syndrom hodné holky vede často k perfekcionismu, kdy si vysoké nároky ve vztazích na sebe klademe samy. Může být těžké si to připustit, ale to má negativní dopad na náš život v mnoha ohledech.

 • Ženy trpící tímto vzorcem chování často pociťují vyčerpání, stres a nedostatek sebeúcty.
 • Syndrom hodné holky ovlivňuje vztahy s druhými lidmi, protože více dáváme, než přijímáme.
 • Dochází k zanedbávání svých vlastních potřeb a snaze předvídat a předcházet potřebám druhých.
 • Nemožnost se zavděčit a zalíbit všem může vést k pocitu nedocenění a frustrace.
 • Nedostatek sebeúcty a vyhýbání se konfliktům vedou k tomu, že jsme snáz zneužitelné, vstupujeme do toxických vztahů (s partnery spíše narcistní povahy) a stáváme se oběťmi například šikany.

Tento neustálý tlak vyvolává úzkosti a pocit selhání. Přílišná závislost na tom, co si ostatní myslí, narušuje rozhodování a svobodu se volně vyjadřovat. Výsledkem je často to, že se tyto zapomínáme samy na sebe a ztrácíme své vlastní sny a potřeby.

Neuvědomujeme si, že ten hlavní člověk, který potřebuje naši péči a zájem jsme my samotné.

Chceš se kvůli syndromu hodné holky zavděčit a zalíbit všem?

Chceš se kvůli syndromu hodné holky zavděčit a zalíbit? Zamysli se nad sebou a uvolni se!

Nejtěžší na léčbě syndromu hodné holky je vůbec si přiznat, že je to špatně. Pochopit, že toto tvé zdánlivě šlechetné jednání ti ničí život a je zdrojem tvých problémů. Přestat být naštvaná, že nikdo o tebe nepečuje tak jako ty o ostatní, že nikdo nemá tvé morální zásady, že se nikdo na světě nesnaží zavděčit a zalíbit tobě.

Nikdo jiný se totiž o tebe nepostará tak, jak se můžeš o sebe postarat sama! Je proto zásadní energii, kterou směřuješ do ostatní začít směřovat sama k sobě. Usiluj ve svém životě a vztazích o rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, mezi respektováním sebe a druhých. Přestat dávat nevyžádané rady a nevyžádaně pomáhat.

Když ubereš trochu ze své péče o ostatní, neznamená to, že jsi sobecký narcis, ale sebelaskavá žena, která zná svojí hodnotu. Tvůj život i tvé vztahy prokouknou a začnou konečně stát za to. Přitáhneš si do života toho pravého partnera, nebo se tvůj stávající vztah ještě prohloubí.

Uvědom se, že být hodnou holčičkou už v dospělosti být nemusíš. Nechtěj se zavděčit a zalíbit nikomu jinému než sobě. Tvou povinností vůči sobě samé je být autentická a sama sebou, a toho docílíš jedině tak, že dáš na první místo sama sebe.

1. Přijmi fakt, že není ve tvé moci se zavděčit a zalíbit všem

Osvobození se ze syndromu hodné holky začíná (často bolestivým) uvědoměním, že nejsi odpovědná za štěstí druhých lidí. Každý máme rozdílné potřeby a očekávání a nejde vyhovět kažému. Je důležité hledat rovnováhu mezi péčí o sebe a péčí o ostatní.

2. Uvědom si lépe samu sebe a své vlastní potřeby

Přestaň se obětovat na úkor druhých a snažit se zavděčit a zalíbit všem. Naslouchej radši svým pocitům a začni klást důraz na vlastní blaho. Hledej svou vlastní identitu a hodnoty. Kdo jsi? Co tě skutečně naplňuje? Jaké jsou tvé sny? Přestaň se honit za tím, co tě netěší nebo nezajímá. Buď upřímná sama k sobě a přijmi své vlastní potřeby a touhy.

3. Začni respektovat své hranice a říkat „Ne“

Uč se stanovit si zdravé hranice a odmítat požadavky, které ti nevyhovují. Buď si vědoma svých limitů a nedovol, aby tě ostatní využívali. Říkat „ne“ není sobecké, je to součástí zdravé komunikace. Navíc když respekuji své ne, snáz budu respektovat i ne (a tím i odmítnutí) ostatních. 

4. Pracuj na svém sebevědomí a sebeúctě

Posilování sebeúcty a sebevědomí je klíčové pro překonání syndromu hodné holky. Uvědomuj si svou hodnotu a uznávej své úspěchy. Přestaň se soustředit na to, co si ostatní myslí, a soustřeď se na to, co cítíš ty sama. Buď autentická a věř si. Díky tomu se najednou nebudeš chtít zavděčit a zalíbit všem. Zasloužíš si péči a pozornost stejně jako kdokoli jiný.

5. Vybuduj si zdravou podpůrnou síť

Hledej podporu u lidí, kteří tě podporují a uznávají tvé potřeby. Zaměř se na vztahy, kde panuje rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Společnost dobrých přátel ti mohou pomoci změnit své myšlení a jednat více v souladu se svými potřebami. Připrav se ale na to, že někteří to možná nepochopí. Byli zvyklí, že se jim chceš zavděčit a zalíbit, a když to už není, přestanou mít o tebe zájem. 

Koučink ti pomůže překonat syndrom hodné holky a dát na první místo sama sebe.

Být svá neznamená být zlá… předně to ti vysvětlím na masterclass Z hodné holky sebevědomou ženou

Syndrom hodné holky je past, do které nejen mnoho žen padá. Týká se i mužů v podobě syndromu hodného kluka. Ale pamatuj, že máš moc se z ní vymanit. Důležité je si uvědomit vlastní potřeby, stanovit si hranice a hledat podporu lidí, kteří ve vztazích chápu podstatu vzájemnosti  a rovnováhy mezi dáváním a přijímáním.

Samozřejmě změna je obtížná. Vyvolává nejistotu a odpor ze strany lidí, kteří byli zvyklí na tvou obětavost. Nezoufej, když o pár lidí ze svého okolí i přijdeš, vytvoří se aspoň místo pro někoho nového. Pamatuj, že žít svůj vlastní život je důležitější než uspokojit očekávání ostatních.

Pokud tě to zajímá, nabízím ti možnost podívat se na shrnutí toho nejdůležitějšího z mých osobních i profesních zkušeností, jak být spokojená sama se sebou a taky sebevědomá navenek. Přesně tomuto se věnuje masterclass Z hodné holky sebevědomou ženou, kde uvidíš, jak dík změnám ve svém myšlení a jejich postupným ukončováním novými návyky, můžeš být šťastnější i sebejistější.

Být autentickou verzí sebe sama vyžaduje odvahu a odhodlání. Ale stojí to za to. Když žiješ podle svých vlastních hodnot a potřeb, cítíš se šťastnější, naplněnější a sebevědomější. Navíc i tvé vztahy jsou potom mnohem hlubší a harmoničtější.

Je na čase osvobodit se ze syndromu hodné holky a začít žít život autentické ženy!

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se podíváš na masterclass Z hodné holky sebevědomou ženou.