Role oběti v nás bývá hluboce zakořeněná. Jedni se cítí jako oběť a druzí jsou viníci. V Česku to vnímám stále silně, ne nadarmo jsme mistři ve stěžování. Díky mnichovské dohodě jsme se stali oběťmi rozhodnutí jiných mocností. Bezmoc proti bezpráví trvala minimálně do sametové revoluce. Překonat totalitní myšlení a dostat se role oběti, ale ne ní hned. Údajně to bude trvat tři generace narozené v demokracii, ledaže na sobě začneme pracovat dříve.

Možná si to ani neuvědomuješ, ale vysoce pravděpodobně se v roli oběti nacházíš i ty několikrát za den. Ano, slyšíš správně!

Zamysli se nad svým vlastním životem. Naštval tě šéf, moc úkolů v práci, zlobivé děti, domácí úklid, zprávy v televizi, úspěch někoho jiného nebo počasí? Cítíš často únavu, rozladěnost, špatnou náladu, zklamání, stres? Přijde ti, že ti někdo ubližuje, kazí náladu nebo ztěžuje život? Věříš, že kdyby se ten člověk nebo situace změnili, byl by tvůj život lepší? Cítíš, že nemáš na výběr?

To všechno může a pravděpodobně je projev role oběti. Chceš od života víc než trpět? Chceš být svobodná a autentická? Přestat sebe kritizovat a mít se radši? Chceš mít spokojené vztahy a mít naplňující práci? Chceš zase cítit radost z maličkostí? To vše bez ohledu na to, co se okolo tebe děje?

Co to s sebou nese cítit se jako oběť a nemít na výběr?

Cítit se jako oběť má mnoho podob a významů, a to nejen v kontextu trestných činů, násilí, šikany, zneužívání nebo katastrof, ale také v různých situacích. Týká se toxických vztahů i traumatických událostí, které jsme zažili my nebo i naši předci. Tato role ovlivňuje naši identitu, chování a postoje, deformuje vnímání světa a zanechává hluboké psychologické jizvy.

  • Psychologické dopady: Lidé v této roli často pociťují strach, vztek úzkost, deprese a nízkou sebeúctu. Vrací se do role dítěte, jsou bezmocní a mohou ztratit důvěru ve společnost a druhé lidi. Často prožívají vnitřní konflikt mezi tím, jaká je realita a tím, jaká by si přáli, aby byla. Kritizují sami sebe a ačkoliv jim ubližuje okolí, jsou ve výsledku oni sami sobě hlavním nepřítelem.
  • Identifikace s rolí oběti: Cítit se jako oběť nemusí být jen vlivem události, ale může se stát součástí naší identity. Nemáme kontrolu nad svým životem a náš osud je ovládán okolnostmi a jinými lidmi. To brání v postavení se na vlastní nohy, hledání řešení a rozvoji psychické odolnosti. Odsuzujeme se k trápení, sebelítosti a čekání na vysvobození. Hlasitě si stěžujeme, čekáme, že si toho někdo všimne a vyřeší to za nás.
  • Manipulace a zneužívání: Někteří lidé si v tom tak libují, že roli oběti zneužívají k manipulaci s ostatními. Používají své utrpení jako nástroj, aby získali soucit, pozornost nebo výhody. To ale může vést k vyčerpání empatie u okolí a ke ztrátě důvěry.

Možná tě štve to, jak si lidé kolem tebe pořád na něco stěžují, ale přitom nic se svým životem nedělají. Důležité je přitom rozlišovat mezi opravdovou obětí, která potřebuje podporu, a těmi, kteří zneužívají svou roli ve svůj prospěch.

Jak se dostat z role oběti?

Co s tím? Jak se dostat z role oběti?

Cítit se jako oběť a nemít na výběr je těžké a vyčerpávající! Bere neskutečné množství energie. Nikdo z nás si to nezasloužil, ale zároveň každý z nás musí za tuto roli a její uzdravení přijmout plnou zodpovědnost. Pokud chce změnu a dostat se z role oběti.

Role oběti nás nemusí definovat navždy.

Existují různé způsoby, jakými můžeme začít proces postupného překonávání. Předpokladem ale je, že opravdu chceš a máš motivaci se změnit. Cítit se jako oběť a nemít na výběr je totiž relativně jednoduchý životní postoj, navíc ji máš naučenou, takže to nebude ze dne na den ani z měsíce na měsíc. 

1. Uvědom si své emoce a přijmi svou zranitelnost

Prvním krokem k hojení je obnovení kontaktu s emocemi a jejich přijetí. Je normální cítit se zranitelná a je v pořádku cítit se jako oběť. Klidně se několikrát denně zastav a zeptej se sama sebe: „Jak se cítím?“ Přestaň potlačovat silné pocity a nechej jim volný průběh. Polož si otázky: „Čeho se bojím?“, „V jakých situacích cítím bezmoc?“, „Za co se stydím?“, „Co mě štve?“, „Z čeho jsem smutná?“. 

2. Nebuď na to sama! Hledej podporu blízkých a profesionálů

Klíčové je porozumění a přijetí role oběti. Zásadní u toho je i naslouchání, porozumění a bezpodmínečné přijetí druhou osobou, bez hodnocení a souzení. Psychologická podpora, terapie, koučink a sdílení svých pocitů s blízkými jsou základními kroky k návratu kontroly nad životem a dostat se z role oběti.  

3. Věnuj se sebepoznání a sebeuvědomění

Identifikuj své vzorce chování, kódy po rodičích a sabotéry v hlavě, které tě udržují v roli oběti. Díky jejich pochopení se může malými krůčky dostat z role oběti a měnit své chování. Seber svou odvahu a dej se do sebepoznání! Čím víc to budeš zkoušet, tím lepší v tom budeš. A když se ti to občas nepodaří, nenech se tím odradit.

4. Uvědom si své hodnoty a dej sama sebe na první místo

Role oběti ti jasně říká, že překračuješ své vlastní hranice, hodnoty a ubližuješ sama sobě. Vytvoř si proto jasnou představu o svých životních prioritách a cílech, což ti ukáže, že máš na výběr a jak najít správný směr návratu k sobě. Za předpokladu, že dáš na první místo sebe samu.

5. Přijmi sama sebe a začni se mít konečně ráda

Přelaď svůj vnitřní monolog na sebesoucit. Negativní nálepky tě udržují v roli oběti. Přijmi samu sebe, své nedostatky a zaměř se na své pozitivní vlastnosti. Začni se starat sama o sebe a přestaň čekat na spásu zvenku. Energii, kterou věnuješ tomu, aby ti pozornost věnovali ostatní, začni směřovat směrem k sobě.

6. Chceš se dostat z role oběti? Převezmi zodpovědnost za svůj život

Uvědom si, že máš na výběr! Co můžeš a naopak nemůžeš ovlivnit? Převezmi zodpovědnost za to, co máš ve svých rukách. Uznání toho, že máš kontrolu nad svými emocemi, myšlenkami a jednáním, ti může postupně se zbavit pocitu bezmoci a dostat se z role oběti. Místo na problémy se zaměř na jejich řešení. Všechno, co se ti v životě děje, je důsledek tvého vnitřního nastavení a jen ty to můžeš změnit.

7. Pracuj na své sebeúctě, sebevědomí a sebedůvěře

Pokud jsi v roli oběti dlouho, tvá sebeúcta se pravděpodobně blíží nule. Sebedůvěra a pozitivní sebeobraz jsou klíčové pro to dostat se z role oběti. Sebeúcta velmi úzce souvisí se schopností umět se ve správnou chvíli správně naštvat a obhájit svůj názor. Připomeň si situace, kdy jsi v minulosti projevila sílu a odvahu. Vytvoř si pozitivní vztah se svými emocemi (a svým vztekem) a začni se ozývat, když se ti něco nelíbí.

8. Cítíš se jako oběť? Nauč se zpracovávat zkušenosti a odpouštět

V každé zkušenosti je určité poučení. Čím horší tvá zkušenost je, tím větší poučení se v ní nachází. Zamysli se nad tím, čím jsi v životě prošla, a co si z toho můžeš odnést. Jakým novým příležitostem a zážitkům se můžeš otevřít? Poté se věnuj odpuštění, které není snadné, ale osvobozující. Odpustit nerovná se zapomenout. Odpuštění ti pomůže opustit emoční břemeno, které s sebou táhneš a které tě jako kámen u nohy drží v roli oběti. 

Jak ti koučink pomůže dostat se z role oběti?

Jak ti pomůže koučink dostat se z role oběti?

Oběť nemusí být v roli oběti navždy. Naopak může tuto situaci využít jako startovací bod k budování psychické odolnosti a sebedůvěry.

Pro mě bylo a stále je nejtěžší uznat, že v nějaké situaci obětí jsem. Obzvlášť, když už jsem vynaložila tolik úsilí, abych jí nebyla. Dostat se z role oběti prostě trvá, vyžaduje trpělivost a podporu. Ze své zkušenosti můžu říct, že jakmile tuto roli začneš opouštět, začne se spravovat nejen tvé emoční, duševní, ale taky fyzické zdraví.

Od malička jsem trpěla velkou spoustou nemocí a měla jsem náběh na vážné problémy. Za poslední dva roky se ale považuju za jednoho z nejzdravějších lidí ve svém okolí. To je pro mě osobně barometr toho, do jaké míry mám život ve svých rukách a do jaké míry setrvávám v roli oběti.

Obecně vnímám, že ve společnosti chybí povědomí o psychosomatice, traumatu a roli oběti. Stejně jako chybí soucit, který má obětem pomoci situaci zvládnout a obnovit pocit bezpečí.

Nyní s empatií, porozuměním, ale taky s určitou mírou soucitné přísnosti podporuji ostatní se z role oběti dostat. Netlačím, nehodnotím, nesoudím, ale pokud si klient v roli oběti lebedí, tak mu místo lítosti nastavím zrcadlo.

Pokud tě to zaujalo a chceš to vyzkoušet, neváhej mi napsat a domluvit si úvodní schůzku zdarma.

Ať se ti v životě stalo cokoliv, pamatuj, že sis to nezasloužila, jsi jedinečná taková jaká jsi a máš dost síly na to vzít svůj život zase pevně do svých rukou.

Svým příkladem můžeš být vzorem i pro ostatní. To je totiž nejlepší způsob, jak pomoci.

O mně

Jmenuji se Denisa a své klienty vedu k zažehnutí jiskry a úspěchu v životě.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale spíš si ho užili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned a zdarma tím, že se objednáš na úvodní schůzku se mnou.